Läs senare

Regeringen miljonsatsar på antirasism i skolor

Regeringen gör en miljonsatsning riktad mot elever i grundskolan och gymnasiet för att stävja antisemitism och rasism.
– Jag blir väldigt illa berörd när jag hör om människor som på grund av sitt ursprung känner sig rädda, säger statsminister Stefan Löfven.

27 jan 2015
Regeringen miljonsatsar på antirasism i skolor
I dag är det 70 år sedan koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau befriades. Bild: Colourbox

I dag är det 70 år sedan koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau befriades. Över hela världen hedras nu Förintelsens offer.

Men antisemitism och rasism är dessvärre inte historia. I Sverige inträffar angrepp mot moskéer runtom i landet liksom attacker mot judiska intressen i bland annat Malmö.

Nu gör regeringen en miljonsatsning i kampen mot en ökad antisemitism och islamofobi.

– Det är dags att på allvar inse att vi har de här problemen och det är icke acceptabelt, säger Stefan Löfven.

Forum för levande historia får nu i uppdrag av regeringen att genomföra en stor utbildningsinsats.

På torsdag tar regeringen beslutet att myndigheten får ytterligare fem miljoner kronor under 2015 samt ytterligare tio miljoner kronor per år för 2016 och 2017.

Insatsen går under namnet: "Detta behöver vi förstå". Den riktas mot elever i grundskolan liksom gymnasieskolor och ska ta upp olika former av rasism och intolerans ur ett historiskt perspektiv.

– Bildning är ju det bästa sättet att arbeta mot intolerans. Vi har sett hur hatbrotten generellt, men också mot den judiska minoriteten specifikt, har ökat, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Forum för levande historia bildades 2003 och har i uppdrag av regeringen att främja arbetet med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är bland annat Förintelsen som uppmärksammas just i dag då det är 70 år sedan befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz

Samtidigt ska också den judiska gruppens säkerhet stärkas. Detta i form av att tre miljoner kronor nu öronmärks till investeringsprojekt för säkerhetshöjande åtgärder.

ur Lärarförbundets Magasin