Läs senare

Regeringen och Vänsterpartiet stoppar vinst i välfärden

Stopp för vinstjakt, men fortsatt valfrihet i skolvärlden. Det var beskedet när regeringen och Vänsterpartiet presenterade sin överenskommelse om vinster i välfärden på måndagen.

06 okt 2014

Det var glada miner när statsminister Stefan Löfvén (S), utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) samt Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och ekonomiskpolitiske talesperson Ulla Andersson presenterade sin gemensamma syn på vinst i välfärden på måndagen. Gladast verkade de två vänsterpartisterna vara.

– Jag är väldigt glad i dag, sa Jonas Sjöstedt, vars parti hade stopp för vinster i välfärden som största profilfråga i valrörelsen.

– De stora vinnarna är alla de som behöver välfärden och de som arbetar i den. Det är alla de barn som inte ska behöva oroa sig för att deras skola ska gå i konkurs.

Ulla Andersson (V) kallade dagen ”smått historisk”.

– Vi är överens om att det inte finns utrymme för vinst i välfärden om verksamheten utförs av ett bolag. Nu kommer ingen längre kunna berika sig på mormors omsorg eller på våra barns utbildning eller på sjukvården, sa hon på presskonferensen. 

Enligt statsminister Stefan Löfvén handlar uppgörelsen om att stoppa vinstjakten, men att samtidigt se till att det finns möjlighet till mångfald och valfrihet i välfärden. För skolans del gäller detta fristående skolor och förskolor.

Miljöpartiet var med och beslutade om att öppna upp för mångfald och alternativ i skolan. Gustav Fridolin förklarade att det är en princip partiet tydligt fortfarande står för.

– Men vi har också dragit slutsatsen att det blev fel i systemet när bakdörren öppnade för aktörer som inte var ute efter barnets bästa.

Regering kommer att lägga flera förslag under mandatperioden som syftar till att nå målen med överenskommelsen. En tydlig tidsplan finns.

En första utredning kommer att aviseras i höstens budget. Den utredningen ska tillsätta i januari 2015 och vara klar i mars 2016.

Utredningen ska bland annat överväga följande:

  • Införandet av en syftesparagraf i bolagsordningen. Innebörden ska vara att verksamheten är syftet, inte att dela ut vinst till ägarna. Eventuella överskott ska som huvudregel investeras i den verksamhet där de uppstått. Eget satsat kapital plus en liten ränta på det behöver inte återinvesteras, har det tre partierna slagit fast.
  • Hur så kallade SVB-bolag (aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning), eller andra nya bolagsformer, bör användas i skolans värld.
  • Ett bemanningskrav. Friskolor ska inte få dra ned på lärartätheten, och därmed personalkostnaderna, för att göra vinst.
  • Tillståndsprövning av alla aktörer inom välfärden.
  • Hur kommunen ska kunna få tillbaka pengar när försäljningen av till exempel en förskola har skett till underpris.

– Syftet med förslaget som ska läggas på riksdagens bord 2016 är tydligt: Skattemedel ska gå dit där de är avsedda. Företag ska ha välfärd som syfte, inte vinst. Och överskott ska återinvesteras, sa Jonas Sjöstedt.

Regeringen och Vänsterpartiet vill också ge kommuner avgörandet över nyetableringar av skolor med vinstsyfte. Även detta ska utredas. En proposition ska läggas 2015.

Offentlighetsprincipen och meddelarskydd ska gälla fullt ut även på fristående skolor och förskolor. En proposition ska läggas senast 2015.

Varje skola eller förskola, offentlig såväl som privat, ska enligt överenskommelsen också ”tydligt redovisa sin ekonomi”. Det innebär att alla intäkter och kostnader ”kopplade till den enskilda enheten” ska framgå.

ur Lärarförbundets Magasin