Läs senare

Regeringen öppnar för kvotering av nyanlända till friskolor

Nyanlända elever ska kunna kvoteras in på populära friskolor med högt söktryck – och även kommunala skolor ska få göra särskilda undantag. Det föreslog regeringens särskilda utredare Ebba Östlin på fredagen.

22 jan 2016

Under 2015 kom 70 384 asylsökande barn, varav hälften ensamkommande, till Sverige. Men barnen fördelas inte lika på landets skolor. Vissa kommuner och skolor får ta ett stort ansvar beroende på var Migrationsverket placerar dem och var de senare får bostad.  I dagsläget tar fyra procent av landets skolor emot en tredjedel av alla nyanlända elever.

– Det är oanständigt att vi efter så lång tid har vita fläckar på vår Sverigekarta där vi har kommuner som inte tar emot en enda elev, säger utbildningsminister Gustaf Fridolin.

Utredaren Ebba Östlin, som suttit som ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Botkyrka kommun i fem år, med lång erfarenhet av att ta emot många nyanlända elever, sade:

– Det är orimligt att vi har ett fåtal skolor som tar emot en överväldigande del av alla dessa elever.

För att minska den skevheten, minska segregationen och skapa större förutsättningar för de nyanlända eleverna att klara skolan vill regeringen ändra i skollagen.

– Om vi inte skapar undantag i lagen är många skolor helt stängda för nyanlända, säger Ebba Östlin.

Under år 2014 tog 80 procent av de kommunala skolorna emot nyanlända barn i någon utsträckning. När det gällde fristående skolor var det 63 procent.

Ebba Östlins förslag innebär att populära fristående skolor ska kunna kvotera in nyanlända elever även om de inte bor nära en skola. De ska, enligt utredarens förslag, kunna ta emot max 5 procent av en skolas elevantal i en särskild kvot. Det innebär att en skola med 340 elever kan ta emot max 17 elever vid sidan om kön. Men det är friskolan som avgör ifall den vill ha en kvotering eller inte.

För kommunala skolor ska det också vara möjligt att göra undantag från valfrihetsprincipen men där föreslås inte kvoter. De kan istället åberopa särskilda skäl för att ta emot en nyanländ elev och ska göra bedömningar i det enskilda fallet. Kommunerna ska utgå från hur de ska kunna upprätthålla en likvärdig utbildning med kvalitet för alla elever i kommunen. Det kan innebära att en kommun styr pengar och elever till en viss skola för att kunna erbjuda exempelvis modersmålsundervisning och att en del elever som bor närmare skolan då hänvisas till skolor som ligger längre bort.

Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet, är inte imponerad av förslaget. Han anser att förslaget flyttar för mycket makt från föräldrar till politiker, enligt TT.

– Det här är en alldeles för stor inskränkning i det fria skolvalet för att vi ska kunna släppa igenom detta i riksdagen, säger han till TT.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, är positiv och menar att nu är det ”upp till bevis” för kommuner och friskolor om de vill vara med och ta ansvar.

– De regler som nu föreslås skapar bättre förutsättningar att ta emot de nyanlända eleverna på ett värdigt sätt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Direktiven till utredningen har tagits fram av Allianspartierna tillsammans med regeringen. Förslaget ska nu ut på en snabb remissrunda under två veckor. Om förslaget går igenom i riksdagen börjar det gälla från höstterminen.

Så styrs antagningen till skolor

  • I första hand styr eleverna och föräldrarnas val av skola, den så kallade valfrihetsprincipen.
  • Har en skola många sökande är det oftast närheten till skolan som styr ifall eleven kommer in.
  • Populära friskolor använder sig som regel av kösystem och syskonförtur.
  • Skolorna kan hänvisa till att de inte kan ta emot en elev på grund av betydande organisatoriska eller ekonomiska skäl. Det kan exempelvis handla om att skolan är full eller att de krävs omfattande ombyggnader av skolan för att kunna ta emot en elev med omfattande funktionsnedsättning.

ur Lärarförbundets Magasin