Läs senare

Regeringen öppnar för ökade statsbidrag

NEDSKÄRNINGARHöjda statsbidrag och en kommission som ska komma med förslag för säkrad välfärd – så vill regeringen möta nedskärningarna.

av Emma Olsson
05 jul 2019
05 jul 2019

Fram till 2026 behöver Sverige 720 nya förskolor, 400 grundskolor och 280 gymnasieskolor. Under samma period saknas 47 000 personer inom barnomsorg och förskola.

Det enligt Socialdemokraterna, som presenterade nya siffror vid sitt ekonomiska seminarium i torsdags, skriver TT.

Kommunerna befinner sig redan i en hårt pressad ekonomisk situation, och en tredjedel riskerar att gå back 2019, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ett av problemen är att elevgrupperna ökar i alla skolformer samtidigt – och då krävs nya skolor.

Ni pratar om den demografiska förändringen, men den kan knappast vara en överraskning?

– Kommunerna har haft en bra ekonomi, och vi har tagit tag i det, men det räcker inte. Vi har försökt att förtäta och utveckla, men det finns inte plats längre, och det tar tid att projektera, säger Per-Arne Andersson, direktör för utbildning och arbetsmarknad vid SKL.

– Då får man antingen låna, höja skatten, eller kräva mer av staten. Och många kommuner är motvilliga till att höja skattehöjningar, säger han.

Per-Arne Andersson.

Nu flaggar finansminister Magdalena Andersson (S) för höjda statsbidrag, 90 miljarder behövs fram till 2026 – utöver de 20 miljarder kronor per år som regeringen redan avsatt, enligt nyhetsbyrån TT.

Det handlar i så fall om fler generella bidrag och färre riktade.

Nyhetsbyrån skriver också att det inte bara handlar om pengar:

– Oavsett hur mycket pengar man ger till kommuner och landsting så behövs arbetskraft, säger Magdalena Andersson.

Därför startar regeringen en välfärdskommission med representanter för staten, kommuner, regioner och fackföreningar.
En av uppgifterna är att se över hur huvudmännen ska kunna rekrytera fler lärare.

Men Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet, vill se ett ännu mer riktat initiativ.

– Det är oerhört viktigt med ett samlat grepp kring välfärdens utmaningar, inte minst när det gäller att säkra finansieringen och kompetensförsörjningen. Men vis av erfarenheten Skolkommissionens arbete så spelar det ju ingen roll hur klok en kommission är om inte politiken tar sitt ansvar. Regeringen behöver inrätta ett partsammansatt skolpolitiskt råd för att öka förutsättningarna att få till de specifika lösningar som krävs för en likvärdig skola och ett mer attraktivt läraryrke.

ur Lärarförbundets Magasin