Läs senare

Regeringen söker överenskommelse över blockgränsen

Förslaget är lagt. Nu drar blocköverskridande samtal igång för att se om några av utredaren Ilmar Reepalus tankar om begränsade vinster i de stora friskoleföretagen kan bli verklighet.

08 nov 2016

Civilminister Ardalan Shekarabi träffade redan på tisdagseftermiddagen företrädare för vänsterpartiet och de borgerliga partierna för en inledande diskussion om utredaren Ilmar Reepalus förlag.  

– Det här är en historisk chans att få långsiktigt hållbara och legitima regelverk för privata utförare i välfärden. Jag gör bedömningen att det är möjligt att lägga fram en proposition, säger han.

Ardalan Shekarabi ville på tisdagen ogärna ta ställning i sak till utredarens förslag om begränsning av vinstuttagen. Men att något behöver göras för att stoppa de stora vinsterna för bland annat de riskkapitalister som investerar i friskoleföretag var han tydlig med.

– Att vi har ett läckage från välfärden som innebär att det totalt försvinner fem miljarder kronor på ett år är mycket allvarligt. Det är pengar som bland annat kunde användas till att anställa fler lärare, höja lärarlönerna och förstärka kvaliteten i den svenska skolan.

Nu ska han och regeringen studera förslaget, skicka ut det på remiss och föra samtal med de partier som med civilministerns ord är ”intresserade av att ta ansvar och lösa problemen”.

Ardalan Shekarabi konstaterar att begränsning av vinsterna är den metod som utredaren funnit har minst negativa följder för professionen inom skolan. Att istället välja en alternativ väg med enbart ökad kvalitetskontroll riskerar att leda till växande byråkrati i skolan, menar han.

– För mycket detaljstyrning leder till att lärarnas administrativa börda ökar och det vill vi inte ska ske. Istället vill vi ha en mer tillitsbaserad styrning gentemot lärare och skolledare, så de får så goda förutsättningar som möjligt att höja kvaliteten i undervisningen.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin