Läs senare

Regeringen tillsätter betygsutredning

BetygÄmnesbetyg istället för kursbetyg på gymnasiet, betyg som fokuserar på styrkor och en mindre skarp godkäntgräns. Det ingår i uppdraget för regeringens nya betygsutredare Jörgen Tholin.

av Karin Lindgren
27 apr 2018
27 apr 2018

Systemet med kursbetyg, där betyg på enskilda kurser tidigt under gymnasieutbildningen räknas med i examensbeviset, leder till en fragmentiserad undervisning och uppmuntrar inte elever att utvecklas, enligt regeringen.

Regeringen anser att ämnesbetyg är bättre och mer rättvisa, eftersom de speglar de kunskaper eleven har med sig ut ur skolsystemet, och har nu tillsatt den tidigare aviserade betygsutredningen.

Det är Jörgen Tholin, prorektor vid Högskolan i Borås och tidigare utredare för Tillträdesutredningen, som har fått i uppdrag att ta fram en modell för ämnesbetygen.

Dagens betygssystem kritiseras också för att svaga prestationer får en större betydelse än starka när läraren ska väga samman hur en elev har klarat de olika kunskapskraven i ett ämne. Utredaren ska undersöka hur betygen skulle kunna ge en mer rättvisande bild när elevens kunskaper är ojämna.

Idag görs heller ingen skillnad på elever som inte nåt godkänt. Det blir F både för den som är långt ifrån ett godkänt betyg och för den som bara saknar en liten del. Utredaren ska titta även på detta och ge förslag på hur icke godkända elevers kunskapsutveckling kan synliggöras och dokumenteras.

– Dagens betygsystem fokuserar på misslyckanden. Det leder till att elever tappar sugen och slutar kämpa, att elever blir stressade i onödan och till orättvisa betyg, säger gymnasieminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Utredaren ska redovisa sina förslag senaste den 30 november 2019.

ur Lärarförbundets Magasin