Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Regeringen vill införa legitimation för lärare 2012

Rätt utbildning, rätt behörighet samt lämplighet. Det är förutsättningarna för att få den lärarlegitimation som regeringen vill införa hösten 2012. Det meddelande utbildningsminister Jan Björklund när han presenterade propositionen ”Legitimation för lärare och förskollärare”.

18 okt 2010

– Alla elever har rätt till lärare som är kvalificerade och lämpliga. Syftet med legitimation är alltså att höja kvaliteten i skolan, men också att öka läraryrkets status, säger Jan Björklund.
   Om förslaget går igenom kommer det att utfärdas två slags legitimation, en för lärare och en för förskollärare. För att bli behörig krävs lärarexamen eller motsvarande, samt en genomförd introduktionsperiod på ett år, övervakad av en erfaren mentor. Jan Björklund jämför med AT-tjänstgöringen för läkare.
   Det är också endast legitimerade lärare som kommer att få sätta betyg.
   Efter en övergångsperiod på tre år kommer det att bli förbjudet att nyanställa icke behöriga lärare. Obehöriga som i dag har fast anställning kommer dock att få arbeta kvar.  
   – Detta kommer att öka trycket på kommunerna att anställa lärare med rätt kompetens och att vidareutbilda dem som finns, säger Jan Björklund.

Men det blir två undantag från behörighetsregeln. Om det saknas behöriga sökande till en tjänst får skolan visstidsanställa en obehörig på max ett år. Behörighetsregeln kommer heller inte att gälla yrkes- och modersmålslärare.
   – Det beror på att det är en helt annan rekryteringsprocess för dessa lärare, som gör att det inte är rimligt att ställa så hårda behörighetskrav på dem nu.

Regeringen kommer även att återinföra en karriärtjänst som lektor, med syftet att höja ämneskompetensen i skolorna. För att bli aktuell ska man ha minst licentiatexamen samt fyra års vitsordad tjänstgöring. Jan Björklund medger dock att det inte skjuts till några extrapengar till kommunerna för att höja lönerna för dessa lärare.
   – Vi inom Folkpartiet vill återförstatliga skolan, vilket skulle möjliggöra en annan typ av lönesättning. Men tyvärr har vi ingen majoritet för detta just nu.

Det blir Skolverket som får ansvaret för legitimation och lektorsutnämning. De ska också inrätta en Lärarnas ansvarsnämnd, som ska kunna varna lärare och vid allvarliga fall återkalla legitimationen.
   – Det är ingen åtgärd som ska användas lättvindigt, men kan bli aktuellt vid grov oskicklighet och grövre brottslighet, säger Jan Björklund.
   Nämndens ordförande ska vara domare och övriga åtta platser är tänkt att vikas åt främst jurister, Men Jan Björklund utesluter inte att även lärare ska kunna ingå.

ur Lärarförbundets Magasin