Läs senare

Regeringen vill se nya sätt att bli lärare

LärarutbildningSju lärosäten får i uppdrag att ta fram nya utbildningsvägar till lärarexamen. Bland annat ska det bli lättare att väga in arbetslivserfarenhet.

av Niklas Arevik
07 aug 2018
07 aug 2018

Inom fem år kommer det att saknas 45.000 lärare i Sverige. Regeringen vill därför ha fler vägar till yrket, och ger sju universitet och högskolor i uppdrag att ta fram sådana.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Målgruppen är både obehöriga som bara saknar några poäng och sådana som inte har någon utbildning alls, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning till Lärarnas tidning.

En grupp hon särskilt vill fånga upp är de drygt 1.500 per år som söker till men inte kommer in på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

– De får avslag för att de kanske saknar några få poäng i ett ämne. Vi vill att de ska kunna läsa in dessa genom kortare ämneskurser, parallellt med att de studerar på KPU.

I uppdraget ingår även att ta fram bättre metoder för att bedöma och validera ”reell kompetens”, som annan utbildning eller arbetslivserfarenhet.

– Den möjligheten finns redan i dag, men behöver förbättras avsevärt, bland annat när det gäller likvärdigheten. Har man jobbat inom skolan ska man kunna tillgodoräkna sig detta. Det kan även gälla yrken utanför skolväsendet, säger Helene Hellmark Knutsson.

En nyhet är påbyggbara kurser på distans för redan verksamma i skolan som saknar lärarutbildning, exempelvis lärarassistenter. Syftet är dels att höja kompetensen och dels att vara första steget i en lärarutbildning.

Lärosätena får även i uppdrag att bistå andra universitet och högskolor med bedömning av reell kompetens och utformning av kurser.

Hur många lärare räknar ni med att kunna utbilda på det här sättet?

– Det är väldigt svårt att säga. En siffra är de 1.500 per år som i dag får avslag på KPU. Sedan tillkommer även de som vill skola om sig till lärare från andra yrken, säger Helene Hellmark Knutsson.

Uppdraget

Umeå universitet ska leda arbetet, som genomförs tillsammans med universiteten i Göteborg, Stockholm, Linköping, Karlstad och Malmö samt Högskolan Dalarna. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022. 

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: