Läs senare

Regeringens budgetsatsning: Miljoner till fritidshemmen

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om en satsning på fritidshemmen. 2016 skjuter regeringen till 250 miljoner kronor och år 2017–2019 500 miljoner kronor årligen. I första hand ska pengarna gå till fler anställda.

31 aug 2015
Regeringens budgetsatsning: Miljoner till fritidshemmen
Bild: Colourbox

– Det känns väldigt bra att göra den här satsningen. Det här är en viktig signal. Fritids har blivit satt på undantag både i politiken och ute i verksamheten, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet. 
 

Statistik från Skolverket stöder bilden av en eftersatt verksamhet. På tio år har antalet elever per heltidsanställd ökat från 18 till 22. I fristående verksamheter är motsvarande siffra 26 för det senaste året.

– Det är välkommet att fritidshemsfrågorna äntligen börjar komma på agendan, säger Line Isaksson, lärare i fritidshem och ledamot i Lärarförbundets styrelse. 
 

Hon poängterar vikten av att satsningen får rätt form.

– Det finns två saker som måste göras för att få en ökad kvalitet i fritidshemmen och på så sätt bidra till en ökad måluppfyllelse. Det ena är att satsa på lärare i fritidshem. Det andra är att minska elevgrupperna, säger hon. 
 

Både Ulla Andersson och utbildningsminister Gustav Fridolin har som mål att satsningen ska gälla behörig personal. 

– Jag vet att om kommunerna får del av det här så kommer de att göra allt de kan för att anställa kompetent och behörig personal. Men vi står inför mycket stora rekryteringsutmaningar i skolan och det gäller också fritids, säger Gustav Fridolin till Ekot.
 

Den exakta utformningen av satsningen kommer att bli klar under hösten, så om lärare i fritidshem/fritidspedagoger på något vis lyfts fram är för tidigt att säga.
 

Utöver fler anställda är parterna överens om att andra kvalitetshöjande insatser kan täckas av pengarna.

– Det kan finnas ställen där till exempel utbildningssatsningar är ett bra komplement till att satsa på fler anställda, säger Ulla Andersson. 

ur Lärarförbundets Magasin