Läs senare

Regeringsrätten: Olagligt sälja ut billigare än marknadsvärdet

Det är olagligt att sälja ut kommunala verksamheter till ett värde under marknadsvärdet. Det har nu Regeringsrätten slagit fast. Kommunallagen säger att kommunen inte får gynna enskilda medborgare ekonomiskt på bekostnad av andra.

04 okt 2010

För några år sedan knoppades ett antal kommunala verksamheter av och kommuner tog bara betalt för inventarierna vilket ledde till mycket goda förtjänster för köparna.
Regeringsrättens dom gäller avknoppningen av Vantörs hemtjänst i Stockholm. Men den är prejudicerande också för avknoppningar inom förskola och skola.

– Finns det en dom från Regeringsrätten så måste andra domstolar följa den liksom givetvis också kommunala myndigheter, säger Karin Ernfors, förbundsjurist vid Lärarförbundet.
Hon menar att det nu ser utsiktslöst ut att överklaga liknande Kammarrättsdomar till Regeringsrätten. Det har inte heller Täby kommun gjort som för några år sedan  kritiserades för sin utförsäljning av Tibble gymnasium.

Själva domen innebär att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut att sälja ut ska upphävas. Men enligt Olle Lundin, universitetslektor i förvaltningsrätt, som kommenterar domen i Dagens Nyheter, kommer den inte att få några konsekvenser för de civilrättsliga avtal som redan finns mellan kommuner och avknoppare. Inte heller kommer de politiker som fattade besluten att ställas till svars annat än på ett politiskt plan.

ur Lärarförbundets Magasin