Läs senare

Regional lärarutbildning i Värmland lockar med lön

LärarbristenFör att möta lärarbristen startar Karlstads universitet en ny lärarutbildning i höst. I utbildningen ingår att studenterna arbetar parallellt med studierna och får lön.

av Lenita Jällhage
21 mar 2018
21 mar 2018
Foto: Colourbox

Det nya programmet gäller studenter som söker till grundlärarprogrammet årskurs 4 till 6 med fördjupningstermin mot NO och teknik. De kommer att studera 75 procent och arbeta 50 procent i veckan. Istället för att ta studielån får de minst 18 000 kronor i lön och ersättning av den kommun där de anställs. Karlstads universitet har inspirerats av Högskolan Dalarna som har en liknande modell, som Lärarnas Tidning skrev om hösten 2017 då den startade.

– Jag tror att detta bara är början på en ny alternativ väg att bli lärare i Sverige med tanke på den lärarbrist som råder, säger Nina Thelander, prodekan för Lärarutbildningsnämnden på Karlstads universitet.

Nina Thelander, Karlstad universitet.

Universitetet har till hösten avsatt 40 platser i pilotprojektet. Studierna planeras ta 4,5 år. Alla kommuner i länet utom Karlstad, Torsby och Munkfors deltar i projektet. Kommunerna Lindesberg och Åmål, utanför länet, har också fått vara med.

– Undervisningen kommer till största delen ske i studiegrupper på fem lärcentra i Sunne, Säffle, Arvika, Lindesberg och Forshaga med några träffar på universitetet, säger Nina Thelander.

Hon tror att utbildningen kan locka bland annat obehöriga lärare som kanske har familj och har svårt att pendla till universitets- och högskolestäderna.

Tove Frostvik, barn och bildningschef i Hagfors, hoppas mycket på projektet.

– Vi har framförallt stora problem att rekrytera lärare på matte och NO-sidan, men vi har snart problem att rekrytera lärare i alla ämnen, säger hon.

De lärare som söker utbildningen kommer att anställas, i enligt med nuvarande regelverk, under ett år i taget men de kommer även att ha förtur bland de obehöriga som söker en tjänst.

För att locka behöriga lärare till Hagfors har kommunen beslutat att man ska följa lönebildningen och erbjuda löner som ligger i mitten av lönerna i regionen.

– Det är hela tiden en levande process där det just nu är arbetstagarnas marknad. Men vi ser också över lönen för våra redan anställda innan lönerevisionen så vi inte har anställda lärare som ligger fel, säger Tove Frostvik.

Ersättningen som de nya studenterna kommer att erbjudas bekostas av kommunerna som ingår i projektet, men lönen är uppdelat på 9.000 kronor som ersättning för studiedelen och minst 9.000 kronor i lön för anställningen. Anställningsdelen förhandlas dock individuellt  vilket gör att den kan bli högre i enskilda fall.

Nina Thelander på Karlstads universitet tror att det kan bli fler nya vägen in på lärarutbildningen på universitet i framtiden.

– Vi funderar på att göra en liknande lösning även för de som söker till KPU, den kortare pedagogisk utbildningen, för de som redan har sina ämnen klara. Vi tror på flera alternativ helt enkelt för att öka behörigheten och få fler studerande på lärarutbildningen, säger hon.

Utredare vill ha statliga satsningar

  • Nyligen presenterade Björn Åstrand, regeringens särskilda utredare, en möjlighet för obehöriga lärare att få en längre anställning på tre år om de samtidigt studerar för exempelvis en lärarexamen inom KPU (kompletterande pedagogisk utbildning).
  • Utredarens bedömning är att det behövs statliga satsningar med ekonomiska incitament för obehöriga lärare som är beredda att studera och fortsätta arbeta inom skola, förskola och vuxenutbildning.
  • Regeringen ska ta ställning till förslagen efter att de varit ute på remiss.

ur Lärarförbundets Magasin