Läs senare

Regionala skolmyndigheter ska öka likvärdigheten

LikvärdighetRegeringen vill att staten ska komma närmare skolorna för att bättre kunna arbeta för jämlik utbildning. En ny utredning ska bland undersöka behovet av en ökad statlig regional närvaro.
– Nu lägger vi grunden för ett starkare statligt stöd till fler skolor genom att titta på hur en regional organisation kan byggas upp, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

av Lotta Holmström
30 Mar 2017
30 Mar 2017

Det här innebär att ett förslag från Skolkommissionens delbetänkande förra året kan komma att bli verklighet. Kommissionen föreslog en regional statlig samverkan med skolor och lärosäten. I delrapporten framhölls några viktiga områden för det arbetet: stöd till systematiskt kvalitetsarbete, regional kompetensförsörjning, stöd till skolutveckling samt erfarenhetsutbyte.

Gustav Fridolin, utbildningsminister.

– Staten ska kunna jobba nära skolan i samarbete med huvudmännen, inte minst för elever på skolor som har tuffa förutsättningar. Samverkan för bästa skola, där staten slutit avtal med huvudmän om skolutveckling på enskilda skolor, var första steget, säger Gustav Fridolin till Ekot.

Men det ska inte ses som ett återförstatligande av skolan, påpekar utbildningsministern.

– Det vi tappade bort på 90-talet, det var det statliga ansvaret för likvärdigheten, att det faktiskt inte får vara så att var jag bor eller vilken skola jag går på avgör vilka kunskaper jag får med mig. Där behövs ett statligt ansvar och det här är en del av det.

Utredningens uppdrag är att se över ansvarsfördelningen och organiseringen av alla de statliga myndigheterna på skolområdet och föreslå en bättre myndighetsstruktur. I utredarens uppdrag ingår även att föreslå hur kunskapsspridning och spridning av forskningsresultat kan komma lärare och andra i skolan till del på bästa sätt.

Särskild utredare blir Kerstin Hultgren, som tidigare bland annat varit biträdande enhetschef på utbildningsdepartementet och enhetschef i Skolverket.

 

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin