Läs senare

Reglerad tid och fria luncher – det här vill medlemmarna ha

Kongress 2018Undervisningstak, planeringstid för förskollärare och fritidspedagoger och slopad karensdag. Så lyder några av de vanligaste motionerna inför Lärarförbundets kongress.

av Stefan Helte
30 maj 2018
30 maj 2018
Foto: Lotta Holmström
Kärlekspepp – inte populärt i Kungälv.

Den 23 till 26 oktober har Lärarförbundet kongress i Stockholm.

Till årets kongress har det kommit in 269 motioner från avdelningar och enskilda medlemmar. Det är betydligt färre än till den förra kongressen 2014, då det kom 449 motioner.

Det finns flera förklaringar till att motionerna är färre denna gång, enligt förbundssekreterare Anders Åhlin:

  • Dels finns det nu möjlighet att lämna medlemsförslag till förbundsstyrelsen löpande under kongressperioden.
  • Dels går det nu att instämma i andras motioner. Tidigare lämnade varje motionär egna motioner, även om de var helt likalydande.
  • Dels har förbundsstyrelsen haft en helt annan process med sina förslag. För det första har förbundsstyrelsen bollat sina idéer med de förtroendevalda på ett tidigt stadium och redan i januari skickat ut förslag på remiss till alla avdelningar för de stora frågor som ska behandlas vid kongressen. Inför den förra kongressen skickades en del av förslagen inte ut på remiss förrän några månader före kongressen.

– Därför tror vi att det är fler och inte färre som den här gången har engagerat sig med input i kongressarbetet, trots att motionerna är färre, säger Anders Åhlin.

Lärarförbundets kongress 2014.

Avdelningarna och medlemmarna motionerar om allt möjligt – från vinstförbud till kärlekspepp.

Många motioner handlar om tid. Eller rättare sagt; reglering av tid.

Avdelningen i Eskilstuna kräver att lärare i förskoleklass, fritidshem och förskola garanteras minst tio timmar i veckan för planering, utveckling och reflektion. Borgholm motionerar om att ett nytt tak för lärares undervisningstid ska införas.

Hässleholm yrkar på att den som arbetar i förskoleklass ska ha samma rätt till planeringstid som den som arbetar i grundskolan, inte minst med tanke på att förskoleklassen nu blir obligatorisk.

Och avdelningen i Kungsbacka slår på stort och föreslår en generell arbetstidsförkortning för lärare.

Skövde får stöd av 25 avdelningar i sitt krav på fria pedagogiska måltider. ”Vi förväntas alltså utföra en aktivitet/arbetsuppgift som vi själva får betala för!”, ryter avdelningen till.

Fria arbetskläder bör lärare i förskola och fritidshem ha, tycker avdelningen i Gävle och anför jämställdhetsskäl:

”De flesta som arbetar inom förskola och fritidshem är kvinnor. I många mansdominerade yrken är fria arbetskläder en självklarhet.”

Henrik Wollter, vice ordförande för avdelningen i Malmö, vill att Lärarförbundet ska verka för en förskolelag och en fritidshemslag som reglerar antalet barn och elever per grupp på förskolan respektive i fritidshemmet.

Flera avdelningar efterlyser ett tydligare ställningstagande från Lärarförbundet om att det ska vara ”förbjudet att bedriva skolverksamhet i syfte att göra vinst”.

Stora avdelningar som de i Stockholm, Göteborg och Academedia gör tummen ner för förbundsstyrelsens förslag om en ny riksorganisation för medlemmar i fristående skolor.

Avdelningarna skriver att de är oroliga för att förslaget skulle kunna ”leda till försämringar för många medlemmar i fristående verksamheter”.

Ett annat vanligt krav är att lärare och framförallt förskollärare ska slippa karensdagen.

”Barnen nyser och hostar rakt ut i luften, ibland kan man få en nysning rakt i ansiktet när man tröstar ett barn. Detta är vardagsmat för oss pedagoger, inte underligt att vi så ofta blir smittade på vårt arbete”, skriver avdelningen i Ovanåker.

23 avdelningar stöder Åstorps motion om att avstyrka förbundsstyrelsens förslag om att man bör vara förtroendevald på samma post i max tolv år och att ingen bör arbeta fackligt på heltid.

Avdelningen i Kungälv kräver att Lärarförbundet i sina kommunikationskanaler upphör med uttryck som ”kärleksvägg”, ”kärlekspepp” och ”I love AFS:en”.

”Vår nuvarande strategi riskerar att undergräva både vårt berättigande som fackförening och vårt förtroende bland medlemmar”, skriver avdelningen.

Förbundsstyrelsen kommer att skicka ut sina svar på motionerna den 23 augusti.

Några andra motioner

  • Se till att Kulturskolans undervisning kan ske på skoltid, föreslår avdelningen i Ludvika.
  • Inför legitimation för skolledare, yrkar avdelningen i Helsingborg.
  • Garantera alla lärare återkommande betald kompetensutveckling, motionerar avdelningen i Göteborg.
  • Inför ett referensorgan för vuxenutbildningen, föreslår Mölndal.
  • Inför tjänstemanaskydd för lärare, föreslår avdelningen i Tidaholm. Det innebär att den som hotar eller misshandlar vissa yrkesutövare gör sig skyldig till hot mot tjänsteman.

ur Lärarförbundets Magasin