Läs senare

Rekordfå ansökningar om att starta friskola

FriskolorIntresset för att starta nya fristående skolor har sjunkit till en rekordlåg nivå. Det kan bero på att det inte längre är gratis att söka tillstånd, och att potentiella friskoleägare numera får sin bakgrund kontrollerad.

27 mar 2019

Skolinspektionen har fått totalt 212 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2020/21, vilket är en minskning med 33 procent jämfört med föregående år.

Ansökningarna om att nyetablera är 86 stycken och det är det lägsta antalet sedan Skolinspektionen övertog ansvaret för tillståndsprövning 2009. De övriga 126 ansökningarna gäller alltså expansion av redan befintliga friskolor.

Det minskade intresset visar sig i en period då elevkullarna växer. Det verkar alltså vara andra faktorer än demografin som skapat den avvaktande hållningen.

– Vi har inget givet svar, men vi vet att ansökan från och med i år är belagd med en avgift, säger Ole Ulnes, utredare vid Skolinspektionens tillståndsprövning.

En ansökan om nyetablering kostar 35 000 kronor medan ansökan om utökning kostar 25 000 kronor.

– Vi såg flera exempel på skolor som ansökte och fick tillstånd men sedan aldrig kom till start. Det innebar att ganska kostnadskrävande utredningar aldrig gav något. Det blir också en osäkerhet i systemet, då man inte vet vilka skolor som kommer igång, förklarar Ole Ulnes.

En annan tänkbar förklaring är den lag om lämplighetsprövning som infördes vid årsskiftet. Den innebär att ägare och ledning för friskolor ska granskas innan de får klartecken, vilket bland annat görs med kontroller hos Skatteverket och Kronofogden.

– Vi kan nu inte säga att det finns en sådan effekt, men det kan ju hända att man vill avvakta och se hur Skolinspektionen tillämpar den nya lagen innan man kommer in med en ansökan, säger Ole Ulnes.

Ansökningar inför läsåret 2020/21

  • Totalt antal ansökningar: 212, varav 86 ansökningar om nyetablering och 126 ansökningar om utökning.
  • Av ansökningarna om nyetablering gäller 41 grundskolor och 45 gymnasieskolor.
  • Flertalet av de tänkta etableringarna berör storstäder och dess grannkommuner.
  • De allra flesta ansökningar om nyetablering kommer från aktiebolag.
  • Antalet ansökningar har minskat med 33 procent jämfört med föregående år. Minskningen gäller både grund- och gymnasieskola och såväl nyetableringar som utökningar.
  • Antalet ansökningar om nyetablering är det lägsta sedan 2009, då Skolinspektionen övertog ansvaret för tillståndsprövning.

Källa: Skolinspektionen

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin