Läs senare

Rekordmånga barn i landets förskolor

Antalet förskolebarn har ökat med 7000 sedan förra året och idag går nära en halv miljon barn i förskolan. Trots den stora ökningen har inte den genomsnittliga barngruppen blivit större, visar statistik från Skolverket.

13 mar 2014

Det går 490 000 barn i förskolan idag. Det är en ökning med nära 140 000 barn på tio år. Ändå har viktiga kvalitetsmått varit oförändrade om man ser till rikssnittet.  

– Gruppstorlek, personaltäthet och personalens utbildningsnivå ligger konstanta trots att barnen blir fler. Det är positivt men att nivån är konstant behöver inte betyda att kvalitén är tillräckligt hög, säger undervisningsrådet Åsa Nordström på Skolverket.

Det nuvarande rikssnittet på 16,8 barn per förskolegrupp lever till exempel inte upp till Skolverket tidigare rekommendation om 15 barn per förskolegrupp. Rekommendationen slopades dock i slutet av förra året.

Lärarförbundet är kritiskt till det och skickade nyligen ett brev till regeringen med krav på tydliga riktlinjer för bland annat barngruppstorlek och personaltäthet.

Genomsnittssiffror för riket behöver inte säga särskilt mycket om situationen i olika delar av landet.

– Gruppstorlek och personaltäthet kan variera mellan kommuner men också mellan förskolor i en och samma kommun, konstaterar Åsa Nordström.

Förortskommuner till större städer och kommuner i tätbefolkade regioner tillhör dem där barngrupperna är som störst. Där går det i genomsnitt 17,2 barn per grupp.

Sett till rikssnittet så har barngruppernas storlek inte förändrats men om man detaljgranskar visa typer av grupper så blir bilden en annan. Till exempel har andelen småbarnsavdelningar med mer än 17 barn ökat sedan 2003. Det är oroande eftersom många forskare menar att barn som är yngre än tre år är särskilt känsliga för stora grupper.

En annan fråga är hur pålitlig statistiken är. När Sveriges television granskade barngrupperna så blev slutsatsen att grupperna är större i verkligheten än vad som framgår av de siffror som redovisas till Skolverket. Men Åsa Nordström på Skolverket utgår från att statistiken är pålitlig.

– Det är kommunerna som lämnar uppgifterna till oss och vi har ingen anledning att tro att de inte är sanningsenliga. Sveriges television använde en helt annan metod för insamling och frågade om en annan tidsperiod så vi tycker inte det går att jämföra rakt av, säger hon.

Skolverkets statistik visar att personalen i kommunala skolor har högre pedagogisk utbildning än kollegorna i fristående förskolor. I de kommunala har 56 procent förskollärarutbildning eller lärarutbildning. Medan motsvarande andel i de fristående förskolorna är 41 procent. I fristående förskolor är det 12 procent av personalen som inte har någon utbildning för arbete med barn, jämfört med 5 procent i de kommunala förskolorna. Under de senaste tio åren har utbildningsnivån sjunkit i fristående förskolor medan den i stort sett har varit oförändrad i de kommunala förskolorna.

Barn i förskolan

 • 490 000 barn är inskrivna i förskolan
 • Genomsnittlig gruppstorlek i riket
  1990: 14,4 barn
  2003: 17,2 barn
  2013: 16,8 barn
 • Genomsnittlig personaltäthet i riket (barn per årsarbetare)
  1990: 4,4
  2003: 5,4
  2013: 5,3

Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin