Läs senare

Rekryteringsplan krävs för pengar till fler lärare

Fler lärare, mindre klasser redan i höst och fler platser på lärarutbildningen. Så vill regeringen snabbt skapa förbättringar på lågstadiet.
– Det finns pengar för att anställa folk redan till hösten, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).
Men det finns ett motkrav: huvudmännen måste presentera rekryteringsstrategi.

30 mar 2015

Det som regeringen kallar för "lågstadielöftet" ska göra det enklare än tidigare för skolans huvudmän – kommuner och fristående skolor – att ta del av de pengar som avsatts för att höja utbildningskvaliteten i lågstadiet.

– Stora krav på administration och medfinansiering har gjort att de huvudmän som har minst resurser, där ofta de skolor ligger som har mest behov av det här, inte har fått har fått några pengar. Och det ändrar vi på nu, säger Gustav Fridolin.

I regeringens nya förslag är det enda krav som ställs på huvudmännen att de presenterar en lokal strategi för hur skolans stora och växande rekryteringsbehov ska mötas. Det handlar om att möta stora pensionsavgångar, se till att elever möter behöriga lärare, att ta emot inflyttning och nyanlända elever och hur visa hur arbetet med att utveckla ett gott ledarskap på skolan bedrivs.

Lärarförbundet tar emot lågstadiesatsningen med öppna armar och då särskilt kravet på en rekryteringsstrategi.

– Det är någonting som vi länge har efterlyst. Många kommuner har i dag inga rekryteringsstrategier framme, samtidigt som vi står i en stor lärarbrist som kommer att växa betydligt under de kommande åren, säger Maria Rönn, förste vice förbundsordförande på Lärarförbundet.

Regeringen vill också satsa på fler platser på lärarutbildningarna för att möta bristen på lärare. Grundlärarutbildningen och även speciallärar- och specialpedagogutbildningen ska få fler platser. Fullt utbyggd kommer satsningen 2019 att uppgå till cirka 450 miljoner kronor per år och omfatta 6.000 utbildningsplatser.

Men frågan är hur fler utbildningsplatser kan lösa lärarbristen när många platser på utbildningarna redan i dag gapar tomma. Fridolin tror att det dels handlar om att vända utvecklingen där lärarlönerna halkat efter under lång tid, men också om andra saker.

– Vi måste minska administrationen och återuppväcka kreativiteten i läraryrket som gör att det står sig väl i konkurrensen mot vilket annat jobb som helst Jag lovar dig, det är världens bästa yrke om man ger lärare rätt förutsättningar.

Folkpartiledaren Jan Björklund tycker också att satsningen är bra, men poängterar att pengarna och ett liknande förslag fanns redan i Alliansens budget före jul.

Regeringens lågstadieförslag

I årets budget finns två miljarder kronor anslaget för lågstadiesatsningen. Statsbidraget betalas ut av Skolverket och ges till huvudmän för att bland annat:

  • Minska klass- eller gruppstorlekar.
  • Utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive speciallärare i förhållande till antalet elever.
  • På annat sätt öka den tid som lärarna kan ägna åt eleverna.
  • För att kunna ta del av statsbidraget krävs att huvudmännen i sin ansökan uppvisar en rekryteringsstrategi som ska innehålla sådant som hur rekrytering ska hanteras i förhållande till pensionsavgångar och hur tillgången till legitimerade och behöriga lärare kan säkras.
    Källa: Regeringen (TT)

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin