Läs senare

Rektor och lärare åtalade efter att elev drunknat

En 13-årig pojke från Filipstad drunknade när klassen hade simundervisning. Nu står rektorn och läraren åtalade för arbetsmiljöbrott.

11 mar 2015

Olyckan inträffade för snart två år sedan när en grupp elever hade simträning i Spångbergshallen i Filipstad. Några elever kunde inte simma, den avlidna pojken var en dem.

Läraren, som var ensam vid tillfället, instruerade de elever som inte kunde simma att hålla sig till den grunda delen av bassängen. Plötsligt upptäckter han att en elev saknas och får syn på 13-åringen på botten av bassängen.

Läraren dök i och drog upp pojken. Trots hjärt- och lungräddning och att ambulanspersonal kom efter bara några minuter gick pojkens liv inte att rädda.

Polisutredningen som tillsattes lades ner men därefter gjorde Arbetsmiljöverket en åtalsanmälan, uppger Nya Wermlands-Tidningen.

Enligt åklagaren borde läraren inte ha genomfört lektionen eftersom han var ensam med eleverna. Men det är rektorn som har det yttersta ansvaret för säkerheten, påpekar åklagaren.

När rättegången hölls i Värmlands tingsrätt stod det klart att flera omständigheter kan ha påverkat drunkningen. Ytterligare en vuxen skulle ha varit med i simhallen men blev upptagen på annat håll. Det framgick också att läraren själv ansåg att det var för lite resurser för att genomföra lektionen men att den ändå blev av.

Det har också visat sig att pojken hade en hjärtsjukdom som kan ha bidragit eller till och med orsakat pojkens död.

Även badhusets rutiner ifrågasätts eftersom personalen hade ett vaktansvar.

Åklagaren yrkar på villkorlig dom och 60 dagsböter för både rektorn och läraren. Båda nekar till brott. Domen meddelas om två veckor.
 

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin