Läs senare

»Rektorer måste få mer tid till lönerna«

05 sep 2012

Skolledarna måste få bättre förutsättningar att arbeta med lönesättning. Det är en nyckel till en ökad differentiering av lönerna, anser Lärarförbundet.

— Arbetsgivarna har inte förstått att lönesättning tar tid, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

I avtal efter avtal har lärar­facken varit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att verka för individuella och mer differentierade löner. Ändå har mycket litet hänt.

— Tyvärr är det budgetperspektivet som härskar. Arbetsgivarna ser lönen enbart som en kostnad. Har man i stället verksamhetens utveckling som utgångspunkt blir individuell lönesättning en naturlig del, säger Mathias Åström.

Ett grundläggande problem är lärarnas generellt låga löne­nivå och dåliga löneutveckling, anser Mathias Åström.

— Det är svårt för en chef att ge mer till några när hela kollektivet är felavlönat. Då är det heller inte så konstigt om lärare känner frustration över hur lönerna sätts.

SKL:s arbetsgivarpolitiska chef Agneta Jöhnk håller med om att arbetsgivarna måste bli bättre på lönespridning. De politiska ledningarna måste bli tydligare med det och många rektorer har en alltför stor admi­nistrativ börda.

— Det är en komplex fråga. Om unga lärare får högre löner trycks lönespridningen ihop. Och marknaden spelar en stor roll, bristen på förskollärare kan vara en orsak till deras ökade lönespridning, säger hon.

Legitimation och karriärtjänster bidrar positivt till ökad löne­spridning, tror både Åström och Jöhnk. Samtidigt måste en lärare som har gjort ett riktigt bra jobb kunna få högre lön utan att ta på sig andra arbetsuppgifter.
Men varför ska lönespridningen öka?

— Det är rimligt att den som bidrar till utveckling märker det i lönekuvertet. Det ger en tydlig koppling mellan verksamhetens utveckling och den enskilde lärarens bidrag till den, säger Mathias Åström.

— Vi tror på lön efter presta­tion. Duktiga lärare ska ha bra betalt och om ett av deras uppdrag är att sprida sin kunskap till andra lärare blir måluppfyllelsen bättre, säger Agneta Jöhnk.

ur Lärarförbundets Magasin