Läs senare

Rektorer om säkerheten på deras skolor

Hot och våldRektorer i grund- och gymnasieskolan berättar om tankar och åtgärder kring säkerheten i deras skolor. ”Tyvärr tror jag det blir allt vanligare med brott och allvarliga händelser i skolan”, skriver en rektor.

 

En elev på annan skola stängdes av ett halvår efter att ha gett sig på en elev på vår skola. Efter det hade vi vakter ett tag. Vi håller också på att lägga upp en plan vid väpnat våld.Rektor på kommunal gymnasieskola i mindre stad/tätort

 

Har ett helt annat säkerhetstänk nu än för några år sedan. Då – bara brand. Nu – terrorism. Vi lever i en annan värld nu.Rektor på kommunal grundskola i pendlingskommun nära storstad

 

I förra veckan fick vi tillkalla polis för att det var ett storslagsmål. Rent allmänt kan jag säga att det är svårt att skydda sig mot allvarliga incidenter. Det är inte så vanligt med lås. Tyvärr tror jag att det blir vanligare med brott och allvarliga händelser i skolan.Rektor på kommunal grundskola i större stad

 

Det har funnits skäl att se över arbetet med säkerhet i samband med att elever i låg- och mellanstadiet haft vredesutbrott då det kastas saker/möbler, använts våld mot personal och kamrater. Jag upplever att detta ökat mycket de senaste åren, att det går relativt fort med dessa förändringar i de yngre elevernas beteende. Vi i skolan behöver utbildas mer inom detta svåra ämne. Vi har tagit in föreläsare, läst litteratur, haft konferenser med mera.Rektor på fristående grundskola i mindre stad/tätort

 

Vi har provat högtalarsystemet för att veta hur vi ska göra om något av allvarlig art händer. Vi har vid ett flertal tillfällen framfört att vi vill ha en övergripande inrymningsplan för våra skolor och att huvudmannen ska stå för kostnaden.Rektor på kommunal grundskola i mindre stad/tätort

 

Om enkäten

  • Citaten är hämtade från Lärarnas tidnings och Chef & Ledarskaps enkät med rektorer i grund- och gymnasieskolan.
  • Den genomfördes under 2017 och skickades till 1000 rektorer. Svarsfrekvensen var 51 procent.

 

Vi jobbar mycket förebyggande och med att bygga upp inre gränser med hjälp av värdegrundsarbete. Det är så man förhindrar skolskjutningar, inte med yttre stängsel.Rektor på fristående grundskola i pendlingskommun nära storstad

 

Är mycket orolig för framtiden. Det finns en bristande förståelse och insikt från politiken, och det brister i de ekonomiska möjligheterna att möta det som kommer.Rektor på fristående grundskola i pendlingskommun nära storstad

 

Vi har skolvärdar som är våra öron ut i verksamheten. Vi har ett bra samarbete med polisen, de kommer direkt om det är något som hänt. De är även här och fikar och arbetar förebyggande.Rektor på kommunal gymnasieskola i större stad

 

Gymnasieskolor består ofta av flera hus utan koppling till varandra och utan någon mur runtomkring. Det är svårt för elever att veta vilka som går på skolan, och lätt för en utomstående att slinka in bakom en elev. Vi har inte koll på vilka som är där.Rektor på kommunal gymnasieskola i större stad

 

Elever från andra skolor, som vill komma in, är det största problemetRektor på fristående grundskola i större stad

 

Det finns väldigt bra rutiner och stöd i den kommun jag arbetar. Guld!Rektor på kommunal grundskola i pendlingskommun nära storstad

 

Vi har ett kodord för svåra situationer. Om detta används vet vi att vi måste vara på plats snabbt.Rektor på fristående grundskola i större stad

 

I samband med Trollhättan-dådet kallade vi in en säkerhetskonsult och gick igenom krisplanen, in- och utlåsning etc. Vi införde besökskontroll och låste vissa av entréerna.  Har även arbetat om vår krisplan för liknande situationer då vi i likhet med dem är en mångkulturell skola.Rektor på fristående grundskola i storstad

 

Skandal att inte huvudmannen engagerar sig mer och ser till säkerheten, till exempel automatiska dörrlås.Rektor på kommunal grundskola i landsbygdskommun

 

Vi för just nu diskussioner i kommunen för att öka beredskapen. När man tar bort telefonnummer i klassrummen, hur ska man då snabbt nå ut med signal om något händer?Rektor på kommunal grundskola i lågpendlingskommun nära större stad

 

Vi har fler och fler opålitliga elever som är svåra att läsa av. Jag tror säkerheten kommer att bli en stor fråga framöver.Rektor på kommunal grundskola i mindre stad/tätort

 

Vi är mer observanta på vilka, utöver elever och personal, som rör sig i skolan under dagtid. Vill man besöka skolan/sitt barn måste man anmäla detta senast dagen före så att vi vet och kan förbereda både personal och vissa elever som har svårt med förändringar.Rektor på kommunal grundskola i landsbygdskommun

 

Efter Trollhättan: Begränsat antal ingångar, skollegitimation, fler kameror.Rektor på kommunal gymnasieskola i mindre stad/tätort

 

Vi har funderat på att skaffa övervakningskameror eftersom det har varit vandalism på kvällar och helger. Men vi måste betala dem själva och det har vi inte pengar till i skolans budget tyvärr. När det händer något på byn kan vi i alla fall låsa alla dörrar snabbt med ett knapptryck på datorn. Det har jag gjort två gånger.

Skolan är bara fem år gammal. Det är jättemycket fönster och glasat inomhus för det är så man bygger idag. Hur ska det funka med inrymning när allt är så transparent? Var gömmer man sig någonstans? Vi har alltid låsta klassrums- och grupprumsdörrar men det är glas från golv till tak.Rektor på kommunal grundskola i pendlingskommun nära storstad

 

All personal bär skyltar med namn och titel. Alla besökare måste anmäla sig och få en besöksskylt. Det är för att vi ska veta vilka alla vuxna på skolan är. Om det är någon vi inte vet vem det är kan vi i värsta fall ringa 112.Rektor på fristående grundskola i större stad

 

Vi har väldigt mycket riskanalyser och riskbedömningar eftersom vi jobbar med riskelever. Vi försöker att utbilda och förebygga. Låser exempelvis in vassa knivar.Rektor på fristående grundskola i storstad

 

Har ansökt om kameraövervakning men ej blivit beviljad. Är helt övertygad om att det hade blivit lugnare och mindre skadegörelse med övervakning.Rektor på fristående gymnasieskola i större stad

ur Lärarförbundets Magasin