Läs senare

Rektorer stressas av föräldrars mejl

Allt fler rektorer stressas av mejl och krav från föräldrar. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.
29 Jan 2015

Arbetsmiljöverket har inspekterat cirka 200 grund- och gymnasieskolor i Stockholms län under 2013 och 2014.

Flera av skolorna har pekat ut ett relativt nytt riskområde: Ett stort inflöde av mejl, sms och telefonsamtal från föräldrar och vårdnadshavare.

Det är särskilt rektorerna som råkar ut för detta. Ofta har föräldrarna negativa synpunkter och kräver omedelbar återkoppling.

– Detta tar förstås tid i anspråk och ska hanteras utöver undervisning och planering av skolarbetet. Flera rektorer vittnar om att det bitvis kan vara svårt för dem att på grund av detta hinna med sitt huvuduppdrag, att leda och styra skolan, kommenterar projektledare Adam Jansson på Arbetsmiljöverket.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, rektor och ordförande i Lärarförbundet Skolledare, känner väl igen fenomenet med en ökad mejlstress.

– Det är väldigt positivt att föräldrar vill kommunicera med rektorn. Men det finns inte utrymme i skolledarens arbetstid att hantera alla dessa mejl och sms. Risken är att det pedagogiska ledarskapet får stå tillbaka.

Hon efterlyser ett klargörande från arbetsgivaren.

– Vi behöver en tydlighet vad som inryms i tolkningen att skyndsamt svara.

90 procent av de inspekterade skolorna har fått någon form av krav på åtgärder från Arbetsmiljöverket. Det handlar framförallt om att skolorna måste bli bättre på att dokumentera sina arbetsmiljörutiner, riskbedöma och följa upp sitt arbetsmiljöarbete. Men det handlar också om att lärarnas och skolledarnas arbetsbelastning måste bli mer rimlig och att skolorna ska bli bättre på att förbereda sig för möjliga hot- och våldssituationer.

Många skolor granskas
 
  • Arbetsmiljöverket inspekterar till och med 2016 en tredjedel av landets grund- och gymnasieskolor.
  • Näst i tur att granskas är skolorna i Stockholms stad.

ur Lärarförbundets Magasin