Läs senare

Rektorer sviker i sin roll som pedagogiska ledare

Rektorerna tar inte ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet i skolan. De är också svaga i sin ledarroll. Det slår Skolinspektionen fast efter att ha granskat hur rektors ledarskap fungerar i grundskolan.

15 Nov 2010

I granskningen ingår 30 grundskolor, varav sex friskolor, belägna i totalt elva kommuner. Rapporten visar att rektorerna är mer fokuserade på enskilda elevers resultat än på att förbättra undervisningen.

— Det gör att de inte har överblick över vad som behöver förbättras, säger IngBeth Larsson, projektledare på Skolinspektionen.

En anledning till att rektorerna inte tar en tydlig ledarroll i arbetet är att de är osäkra. I samtalen med lärarna blir de avvaktande och vågar inte vara ledare.

Av de 55 rektorer som Skolinspektionen intervjuat har en stor del arbetat länge som rektorer och fått lite kompetensutveckling.

— Rektorer, med det omfattande uppdrag de har i dag, behöver kontinuerlig kompetensutveckling. Inte minst när det gäller ledarskap, men också i didaktiska och pedagogiska frågor, säger Christina Lindh, även hon projektledare på Skolinspektionen.

På längre sikt måste rektorsrollen omdefinieras så att det blir tydligt att det pedagogiska ledarskapet är en viktig del av rektors arbete, konstaterar rapportförfattarna. Exakt vad rektors ledarroll ska innehålla bör diskuteras fram på skolor och i facket. Staten måste sedan föra ut budskapet, anser dom.

Ingegärd Salmose, rektor i Eslöv och ledamot i Lärarförbundets skolledarförening, tror att man måste börja med att definiera vad pedagogiskt ledarskap egentligen är.

— I dag kan rektor och lärare ha olika uppfattningar om det. Och när det är osäkert prioriterar man det viktigaste först, nämligen eleverna och det enskilda arbetet, säger Ingegärd Salmose.

ur Lärarförbundets Magasin