Läs senare

Rektorer tyngs av administration

Hälften av svenska rektorers arbetstid går till administration och bara en mindre del går till det pedagogiska uppdraget. Det visar en studie från Skolverket som jämfört rektorernas villkor i de nordiska länderna.

19 feb 2015

Rektorerna i alla de nordiska länderna lägger ner stor andel av sin arbetstid på administration jämfört med andra länder inom OECD. Sverige, Danmark och Finland utmärker sig på det området. Svenska rektorer lägger 51 procent av arbetstiden på administration och 18 procent på det pedagogiska uppdraget.

– Det kan vara en indikation på att rektorerna inte hinner med sitt pedagogiska uppdrag, säger Tomas Matti, undervisningsråd på Skolverket.

Svenska rektorer med liten erfarenhet av yrket tenderar att lägga ännu mer av sin arbetstid på administration. Några sådana skillnader med rektorer med kort och lång erfarenhet finns inte i övriga nordiska länder.

I Sverige har endast 7 procent av rektorerna undervisningsskyldighet. Det kan jämföras med Finland där 71 procent har undervisningsskyldighet.

Svenska rektorer har generellt kortare erfarenhet i yrket än sina nordiska kollegor. En fjärdedel av de svenska rektorerna har arbetat som rektor i tre år eller mindre. Undersökningen visar också att svenska rektorer byter skola oftare än i grannländerna.

Många svenska rektorer utövar sitt ledarskap på egen hand. I 25 procent av skolorna finns ingen ledningsgrupp alls utöver rektorn. 45 procent av rektorerna har ingen biträdande rektor i ledningsgruppen.
På den positiva sidan är att Sverige kommer högt på listan när det gäller ledarskapsutbildning. Nära fyra av fem svenska rektorer har genomgått såväl lärarutbildning som rektorsutbildning som ledarskapskurser.

Skolverkets undersökning bygger på uppgifter från den internationella studien TALIS som samlar in internationell jämförbar data om undervisning och skola.

ur Lärarförbundets Magasin