Läs senare

Rektorers röster om hot och våld

Arbetsmiljö520 rektorer berättar om hot och våldsamheter i Lärarnas tidnings och Chef & Ledarskaps undersökning. Här är några av deras vittnesmål.

29 nov 2017

”Jag skulle bli kapad längs fotknölarna.”
Rektor på kommunal gymnasieskola i mindre stad

”’Det kommer att hända något tråkigt om inte….’ Helgen efter fick jag fönster sönderslagna i mitt hem.”
Rektor på kommunal grundskola i större stad

”Har blivit mordhotad tre gånger, var tvungen att skaffa hemligt nummer.”
Rektor på fristående gymnasieskola i större stad

”Jag agerar som ett skyddande paraply mellan lärare och vårdnadshavare, för att värna min personal.”
Rektor på kommunal gymnasieskola i storstad

”Det sprids osanna rykten via facebookgrupper och vissa vårdnadshavare har ingen gräns för vad de kan kalla lärare och rektorer.”
Rektor på kommunal grundskola i mindre stad

”Tyvärr har det blivit vanligare att föräldrar är kritiska, kräver och hotar, bara ser sitt barn och inte andras.”
Rektor på kommunal grundskola i mindre stad

”När föräldrar är hotfulla är det nästan uteslutande via mejl och telefonsamtal. Det bästa sättet är att kalla dem till möte, för då kommer de av sig.”
Rektor på kommunal grundskola i storstadsnära kommun

”Vid ett tillfälle uttalade jag mig om SD i en tidning, att det var tufft att arbeta som rektor när elever har med sig sådana normer och värderingar till skolan. Då blev föräldrar förbannade och jag blev uthängd på nätet”.
Rektor på kommunal grundskola i större stad

”Det är fler som är hotfulla. Jag har själv haft personskydd.”
Rektor på kommunal grundskola i större stad

”En förälder skulle spränga skolan eftersom den är rasistisk och ’alla är sverigedemokrater’”.
Rektor på kommunal grundskola i större stad

”Förälder skrev: ’om du inte ändrar dig kommer det att bli mycket tråkigt för dig. Du har ju barn själv, det är lätt för mig att ta reda på var du bor’”.
Rektor på kommunal grundskola i kommun nära större stad

”Förälder nedkallade Allahs förbannelse över mig.”
Rektor på fristående grundskola i storstad

”Vårdnadshavare och äldre syskon kom och sa att de visste var mina barn gick i skolan.”
Rektor på kommunal grundskola i större stad

”När jag deklarerade att skolans regler gäller samtliga barn, även denne förälders, blev jag mordhotad.”
Rektor på fristående grundskola i större stad

”Han skulle döda mig och elever på skolan om jag inte gjorde som de önskade.”
Rektor på kommunal grundskola i storstad

”En aggressiv elev som inte lyssnade på tillsägelse kastade allt som gick på mig, sparkade och slog.”
Rektor på fristående grundskola i storstad

”En påtänd elev skulle kasta en vas i huvudet på mig. Man får sig en tankeställare, om man ska hålla på med det här.”
Rektor på kommunal grundskola i större stad

”En elev kastade sig över mig på mitt arbetsrum. Jag fick brotta omkull honom. Detta efter att jag talat om för honom att han inte fick ha på musik inne på lektionen.”
Rektor på kommunal grundskola i storstad

”Blev knockad av en elev en gång för många år sedan.”
Rektor på fristående grundskola i storstad

”Jag blev slagen och sparkad av en arg lågstadieelev.”
Rektor på kommunal grundskola i kommun nära större stad

ur Lärarförbundets Magasin