Läs senare

Rektorn som uppfostrar föräldrar

FÖRÄLDRAPRESSENFöräldrar som lägger sig hur undervisningen ska läggas upp och utvärderas – nej tack!
Föräldrar som kommer med konstruktiv kritik – ja tack!

av Sten Feldreich
15 aug 2019
15 aug 2019
Föräldrar som inte sköter sig blir uppkallade till rektorn.
Foto: Ulf Lodin

Så lyder rektor Mikael Kalmenstam-Lindbergs recept på att hantera påstridiga föräldrar.

– Det är bra att föräldrar engagerar sig i sina barns skolgång, men det måste vara tydligt att det är rektor och lärare som bestämmer hur undervisningen och verksamhet ska skötas.

Han tycker det är viktigt att skolan får tillbaka respekten för lärarprofessionen.

– Ja, jag ser det som mitt jobb att ta itu med föräldrar som vill ändra i undervisningen, eller hotar med att ta till åtgärder, om läraren inte gör som de vill, säger Mikael Kalmenstam-Lindberg. Han har arbetat som rektor i åtta läsår gör sitt tredje år som rektor vid innerstadsskolorna Björngårdsskolan (F-6) och Storkyrkoskolan (F-6) i Stockholm.

När nya elever börjar på Mikael Kalmenstam-Lindbergs skolor får föräldrarna direkt veta vilka förhållningsregler som gäller. Det handlar inte om att trampa någon på tårna, bara klargöra riktlinjer för hur föräldrar bör bete sig. Att det är läraren som har ansvar och ytterst bestämmer över det rent pedagogiska och att föräldrarna respekterar lärarnas professionalitet.

Rektor Mikael Kalmenstam-Lindberg diskuterar gärna.
Foto: Ulf Lodin

Av föräldrarna förväntar han sig att de ser till att barnen kommer i tid, att de håller sina kontaktuppgifter aktuella och att de tar del av information från skolan.

Från att föräldrarnas inblandning i stora stycken varit ett arbetsmiljöproblem tycker han att kontakten med föräldrarna nu blivit ”rena drömmen”.

– Vi har jobbar aktivt i tre års tid med detta och intresset från andra skolor är stort. Men det första jag säger till dem är att det inte bara är att kopiera vår metod. Det gäller att hitta en egen modell som skolan ”bottnar i”, för det viktiga är att verkligen följa upp orden med handling, när föräldrar inte tar reson.

Det kan blåsa ordentligt och om man inte står upp för vad som gäller, slår det tillbaka på lärarna, menar han.

– Föräldrarna får gärna vara arga på mig, men inte bete sig respektlöst mot lärare och fritidspedagoger, till exempel genom arga mejl mitt i natten. Den som vill skälla får ta det med mig.

Om mejlkonversationer med skolpersonal går över styr tar han över mailtråden. Första året var det ett trettiotal föräldrar som Mikael Kalmenstam-Lindberg måste tala med på tu man hand. Att bli ”uppkallad till rektorn” verkar ha effekt även på vuxna. I år har det bara varit problem med en familj – inte mycket med tanke på att det totalt rör sig om cirka två tusen föräldrar och vårdnadshavare.

– De allra flesta ber om ursäkt för sitt sätt att uttrycka sig, men alla tar inte sitt förnuft till fånga, säger Mikael och berättar att han i ett fall fick be föräldrarna att lämna och hämta sitt barn på skoltrappan i ett övergångsskede innan konflikten löstes.

– Skolan är ingen allmän plats.

”Tryggt att slippa känna sig ensam”

Lina Bergström.

Den konsekventa hållningen gentemot påstridiga föräldrar gör att lärarna kan koppla av i sin yrkesroll på ett annat sätt.

– Det känns tryggt att ha en chef som står bakom och sätter stopp när vårdnadshavare klampar på och kommer med orimliga krav på verksamheten, säger Lina Bergström, lågstadielärare på Storkyrkoskolan.

Hon har arbetat ett år här, innan dess jobbade hon i Huddinge i tre år.

– Där stod jag ofta ensam i den här typen av konflikter vilket tog mycket kraft och tid att hantera.

Även på Storkyrkoskolan har hon stött på mindre trevliga föräldrar som, både verbalt och via mejl, kommit med krav vad gäller pedagogiken eller på vilket sätt barnen ska gå i led i skolan.

– Då är det bra att kunna bolla det hela med rektorn. Jag upplever inte att det ligger någon prestigeförlust i att be om hjälp. Tvärt om är det utvecklande att ha ett bollplank och på så sätt kunna reflektera över problemet.

Att skolan har riktlinjer för hur föräldrar ska bete sig tycks vara en konkurrensfördel att ta fasta på för skolor som söker personal. På Björngårdsskolan och Storkyrkoskolan råder nämligen ett häftigt söktryck; över hundra legitimerade lärare sökte senast en tjänst var utlyst.

ur Lärarförbundets Magasin