Läs senare

Rektorsbrist fick Nynäshamn att bryta mot lagen

RektorsbristNynäshamns kommun har anställt hyrrektorer utan upphandling på grund av rektorsbrist. Nu anmäler de sig själva till konkurrensverket. 

av Niklas Arevik
08 Feb 2018
08 Feb 2018

Barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamn har anmält sig själva till Konkurrensverket. Anledningen är att de ansett sig tvingade att direktupphandla hyrrektorer för att tre skolor i kommunen inte skulle stå utan pedagogiska ledare.

Det handlar om tre avtal med företaget Rektorsuthyrning Sverige AB, till ett sammanlagt värde av drygt 2,5 miljoner kronor, vilket strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU).

Lina Axelsson Kihlblom är ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamn.

– Jag har bara varit här i några dagar, men jag vet att kommuner ibland hamnar i ett dilemma. Lärare och elever behöver en rektor från dag ett, medan upphandling tar väldigt lång tid. Det kan ta månader och sedan överklagas. I det läget prioriterar vi att lärare och elever har en rektor.

Varför anmäler ni er själva?

– På grund av transparens. Ibland måste man ingå ett avtal som ligger utanför regelverket, men då är det viktigt att vara öppen med det.

Varför överhuvudtaget använda sig av hyrrektorer?

– Vi försökte anställa men lyckades inte. Stockholms kranskommuner har svårt att rekrytera skolpersonal. Nynäshamn ligger dessutom bredvid Haninge som har bland de högsta lönerna i landet.

Vad tror du Konkurrensverket beslutar i ärendet?

– Ingen aning. Jag kan inte praxis, men jag tror att mycket beror på om någon anses ha lidit skada av det.

Vad händer när avtalen löper ut i juni?

– Vi vill ha anställda, behöriga rektorer, och jobbar på att rekrytera sådana, säger Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef i Nynäshamn.

ur Lärarförbundets Magasin