Läs senare

Relationer motverkar problemen

Vandalisering, våld och hot gjorde att Hermodsdalsskolans högstadium stängdes för tio år sedan. I dag är eleverna trygga och skolan populär.

av Maria Lannvik Duregård
22 mar 2017
22 mar 2017
Relationer motverkar problemen
Rektor Peter Abrahamsson tillsammans med eleverna Amina Turan, Susanne Mahdi och Tara Karim. Foto: Lars Dareberg

Tidigare var kriminalitet, droger och bränder vardagsmat på Hermodsdalsskolan i Malmö. Ingen lyckades vända utvecklingen, utan högstadiet lades ned 2006, under en hel del protester.

Rektor Peter Abrahamsson fick uppdraget att starta hög­stadiet igen 2011. Huvuduppdraget var då att se till att eleverna intresserade sig för skolan och inte skolkade, medan resultaten kom i andra hand. Han insåg snabbt att för att kunna nå barnen måste han ha föräldrarna med sig. Runt 98 procent av eleverna på skolan har annat modersmål än svenska.

Eftersom föräldrarna inte kom till skolan så gick Peter Abrahamsson helt sonika hem till dem. Med sig hade han en lärare och de talade med föräldrarna om hur viktig skolan är.

— Jag har nog varit i de flesta lägenheter här i om­rådet. Där någonstans började föräldrarna få förtroende för oss.

På köpet fick Peter Abrahamsson och hans lärarkolleger snabbt en bild av barnens förutsättningar, med en ofta torftig hemmiljö, många syskon, föräldrar som inte kan svenska och kanske är analfabeter. Det gjorde att de förstod att ribban inte kunde läggas för högt i början.

Samtidigt gjorde skolan en kartläggning som visade att eleverna inte hade någon vettig fritidssysselsättning. Då startade stadsdelen ett all­aktivitetshus i skolans lokaler, med gratis verksamhet för alla medborgare i Hermodsdalsområdet.

Det slog mycket väl ut. I dag deltar 2 000 besökare mellan 2 och 86 år varje månad i aktiviteter som fotboll, mat­- lagning, zumba och hemspråk på eftermiddagar och kvällar sju dagar i veckan. Där kan de vuxna också diskutera värderingar, som synen på kvinnor och barn, vad man får och inte får göra.

Trots att så många rör sig i skolan, så syns där varken klotter, snus eller cigarett­fimpar. Förklaringen är att elevernas föräldrar och far- eller morföräldrar finns på skolan. Om något händer kan skolan ta hjälp av dem.

— Det här har bidragit ­väldigt mycket. Alla tycker om sin skola och alla är rädda om den.

Att skapa relationer till eleverna är högprioriterat. Alla lärare arbetar med det, kurator och SYV är ofta ute i verksamheten, nära eleverna och hör vad de pratar om, det finns särskilda kill- och tjejgrupper. Polisen arbetar också förebyggande, besöker skolan regelbundet, äter i matsalen och pratar med ungdomarna.

Tydlighet är viktigt. Om det inträffar någon incident reagerar skolan på en gång, betonar Peter Abrahamsson.

— Att vi agerar direkt är vår styrka — och att alla vet det. Vi skriver ner och bestämmer vad vi ska göra, vem som ska agera, och vi följer upp. Vi har också en konsekvenstrappa, beroende på ålder, som alla elever känner till.

Är eleverna på högstadiet trygga på Hermodsdals­skolan?

— Absolut. Det visar alla enkäter och utvärderingar. Oavsett statistiken så ser man det när det är lov. Många elever vill vara här då och det händer att vi äter frukost tillsammans. Det tycker jag är det bästa betyget man kan få.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin