Läs senare

Renovering splittrar partierna

28 nov 2013

Bild: Colourbox
Skolorna underhålls för ­dåligt. Det anser Arbetsmiljöverket som därför ska inspektera de flesta av landets kommuner och stora friskoleföretag (se intervjun). Syftet är att tvinga fram en arbetsmiljö där det går att koncentrera sig och trivas.

Men att rusta upp alla slitna skolor kommer att kosta huvud­männen mycket pengar. Lärarnas tidning har frågat riksdagspartierna om de tycker att staten ska vara med och betala.
SKA STATEN VARA MED OCH BETALA SKOLORNAS RENOVERING?

Moderaterna

KANSKE.

Huvudmännen har det huvudsakliga ansvaret för renoveringskostnaderna av skolor. Kommunala och fristående huvudmän har en skyldighet att följa skollagens bestämmelser om god arbetsmiljö.

Folkpartiet

NEJ.

Om staten skulle bekosta vissa huvudmäns underhåll vore det ett direkt incitament för dem att inte sköta det, utan övervältra kostnaden på staten.

Dessutom vore det omöjligt eftersom friskolorna skulle behöva undantas, helt emot våra intentioner att ge alla skolor så lika villkor som möjligt.

Centerpartiet

NEJ.

Vi vet att detta är ett problem och vet också hur viktigt det är med en bra arbetsmiljö i våra skolor. Dock är det en kommunal fråga att hantera. Staten ska inte stå för kostnaden.

Varför ska de kommuner som inte skött sina byggnader få en ekonomisk bonus av staten?

Kristdemokraterna

NEJ.

Kommuner och andra huvudmän har ansvaret för sina egna fastigheter. I verksamheten ingår det att beakta även byggnaders underhållsbehov, och det måste tas med i budgetarbetet.

Socialdemokraterna

KANSKE.

Vi föreslog i fjol att 400 miljoner kronor skulle ges i bidrag till renoveringar, genom vad som brukar kallas skol-ROT. Förslaget röstades ned i riksdagen.

Vi är alltså inte främmande för tanken på statliga bidrag, men har inte bestämt om sådana ska ingå i nästa års valmanifest.

Vänsterpartiet

JA.

Av det skälet satsar vi 3 miljarder kronor årligen i vårt budgetförslag på ett särskilt stöd till upprustning och underhåll av välfärdslokaler som skolor och förskolor.

Stödet är också utformat i syfte att minska energiförbrukningen i byggnaderna.

Miljöpartiet

JA.

Vi har föreslagit ett »klassrumslyft« som innebär att kommunala och privata huvudmän ska kunna få bidrag till en fjärdedel av kostnaden för skolrenoveringar.

Staten ska avsätta 1,5 miljarder kronor de närmaste fyra åren vilket möjliggör upprustning för totalt 6 miljarder.

Sverigedemokraterna

JA.

Vi vill år 2017 satsa 2,5 miljarder kronor på en upprustning av skolmiljöerna. Behovet bedöms ligga på 5 miljarder. Staten bör stå för hälften och kommunerna för den andra hälften.

Främst vill vi åtgärda problem som flimmerbelysning, dålig luft, fuktangrepp och ohälsosam akustik.

ur Lärarförbundets Magasin