Läs senare

Replik: Vi gör allt vi kan för de nyanlända och deras lärare

DebattVi accepterar aldrig att gränskontrollen flyttar in i klassrummen. Men att elever får klartecken om att få stanna så länge de deltar i gymnasiestudierna är bättre än att de tvingas lämna Sverige mitt under sin studietid. Det skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i sitt svar till tre lärare på språkintroduktionsprogrammet.

06 apr 2017

Om debattören

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande,             Lärarförbundet

Den svåra situation som Cecilia Wallin, Fabian Nekoian och Sezen Mert beskriver för lärare och elever på språkintroduktionsprogrammet, sätter tydligt fokus på den press som satts på lärare i svallvågorna av bristande politisk samsyn och ansvarstagande kring migrations- och integrationspolitiken.

Idag finns glädjande nog flera organisationer och individer som också arbetar för dessa elevers och lärares situation. Jag är övertygad om att vi får bäst resultat när vi är många som går framåt tillsammans. Alla krafter behövs. Att det långsiktiga opinionsarbetet från organisationer som Lärarförbundet kompletteras med akuta upprop som ”Vi står inte ut”, är oerhört värdefullt i detta läge.

Varje gång vi lärare får möjligheten att hjälpa en nyanländ elev att utvecklas och känna trygghet i Sverige, gör vi allt för att lyckas med det. Vi lärare arbetar varje dag med att försöka göra skillnad i unga människors liv. Men sedan regeringen införde hårdare asyllagar hösten 2015, har landets lärare och skolledare hamnat i en orimlig situation.

De skärpta reglerna har gjort att många elever fått besked om tillfälliga uppehållstillstånd och att de fortsätter att sväva i ovisshet om framtiden. Att i en sådan situation försöka lära sig något i skolan är en nästintill övermänsklig uppgift, vilket Lärarförbundet påtalat och nu finns ett nytt lagförslag.

Frågan som debattartikeln tar upp pekar på vilka eventuella effekter det nya lagförslaget om förlängda tillfälliga uppehållstillstånd kan få och det finns självklart en oro för att en sådan lag skulle sätta lärarna i ett omöjligt moralisk läge. Ett läge där lärarna genom att underkänna en elev i praktiken också skulle fatta beslut om elevens utvisning. Vi kan självklart aldrig acceptera att gränskontrollen flyttar in i klassrummen.

Lagförslaget är i nuläget det minst dåliga alternativet och ett resultat av enträget påverkansarbete från bland annat Lärarförbundet.

Vi kommer därför göra allt vi kan för att se till att lagförslaget inte ska få dessa följder. Lagförslaget är dock i nuläget det minst dåliga alternativet och ett resultat av enträget påverkansarbete från bland annat Lärarförbundet. Att elever får klartecken om att få stanna i landet så länge de går på gymnasiet och aktivt deltar i studierna, är bättre än att de tvingas lämna Sverige mitt under sin studietid. Jag och Lärarförbundet kommer fortsätta att stenhårt driva frågan om lärarnas och elevernas situation, och använda vårt förtroendekapital och våra relationer till makthavare för att inga lärare ska behöva hamna i den situation som med rätta befaras.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Läget i världen är skrämmande och Sverige behöver bidra på alla sätt för att stå upp för en ljusare framtid. Därför är jag stolt över att få tillhöra en profession och leda ett förbund som alltid står upp för mänskliga rättigheter, en demokratisk värdegrund och rätten till utbildning. Det engagemang för nyanlända elever som jag ser bland lärare ger mig hopp och energi. När vi sida vid sida riktar vår energi mot orättvisorna, är jag övertygad om att vi kommer påverka situationen till det bättre för våra elever och för varandra. Och jag kan lova att jag kommer göra mitt allra bästa för att fortsätta vara den viktiga rösten för Sveriges lärare.

 

ur Lärarförbundets Magasin