Läs senare

Resultat på nationella prov beror på vem som rättar

När utomstående lärare rättar om nationella prov blir resultatet ofta ett annat än i ursprungslärarens bedömning. Oftast blir det lägre. Det visar Skolinspektionens omrättning av 35 000 nationella prov.

16 maj 2011

Proven är hämtade från 750 skolor och skrevs våren 2010 av elever i årskurserna 3, 5, och 9 samt på gymnasiet. De har rättats om av 200 lärare på Skolinspektionens uppdrag.

Skillnaderna är störst där lärarens bedömningsutrymme är stort, det vill säga på delprov med längre fritextsvar och uppsatser. De är också större i årskurs 9 och gymnasieskolan än i årskurserna 3 och 5.

I svenska och svenska som andra språk tycker ursprungsrättaren och Skolinspektionens lärare olika om 49 procent av proven. I andra ämnen är skillnaderna mindre. Störst är de när det handlar om höga betyg.

– De nationella proven stöder inte en likvärdig betygssättning. Vill man att proven ska ha den betydelsen måste det ske viktiga förändringar, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler i ett pressmeddelande.

Några av de åtgärder som föreslås i rapporten är kompetensutveckling av lärarna, att proven förändras så att det blir lättare att göra likvärdiga bedömningar och ett nytt rättningsförfarande där den som rättar inte känner till elevens identitet.

Detta varv den andra omrättningen av tre som Skolinspektionen gör på regeringens uppdrag. Förra året var den första och visade samma mönster som i år. Nästa omrättning görs 2012.

ur Lärarförbundets Magasin