Läs senare

Resursskolor får stöd av högsta instans

Särskilt stöd  Kommuner kan inrätta separata resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. Skollagen är inget hinder. Linköpings kommun får därmed rätt gentemot Skolinspektionen, enligt en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Linköpings kommun har samlat elever med särskilt stora stödbehov i egna resursskolor med små grupper och hög personaltäthet. Men Skolinspektionen ansåg att det fanns en risk för att eleverna skulle förbli där och krävde att de placerades på en vanlig skola. Linköping överklagade beslutet och får nu gehör i högsta instans.

Kommuner har, precis som fristående skolor, möjlighet att driva särskilda skolor för elever med stora behov av stöd. Att skollagen inte uttryckligen pekar på den möjligheten för kommuner ska inte tolkas som ett förbud, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Domen har principiellt intresse eftersom andra kommuner i likhet med Linköping startat egna resursskolor.

ur Lärarförbundets Magasin