Läs senare

Reviderad läroplan för förskolan

StyrdokumentRegeringen vill förtydliga och uppdatera dagens läroplan för förskolan. Bland annat ska det tydliggöras vad som menas med undervisning.

av Niklas Arevik
25 apr 2017
25 apr 2017

Förskolans läroplan har gällt i nästan 20 år och behöver anpassas inför dagens situation. Det anser utbildningsminister Gustav Fridolin som nu ger Skolverket i uppdrag att se över den nuvarande läroplanen.

– Det grundläggande syftet ska inte förändras, men många förskollärare får inte det stöd de behöver i dagens läroplan. Det här blir som en ny pusselbit till ett gammalt pussel, säger han.

Gustav Fridolin och Johanna Jaara Åstrand.

Det som ska ses över är bland annat uppföljning och utvärdering, barns rätt till trygghet och integritet samt jämställdhet.

Dessutom får Skolverket i uppdrag att tydliggöra vad som menas med undervisning i förskolan. Det är något som gläder Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

– Det här är efterlängtat och vi är glada över initiativet. Det handlar inte om att förändra förskolans arbetssätt, utan att säkerställa att alla förutsättningar finns för det, säger hon.

Hon uppmanar utredarna att även ta hänsyn till hur man kan göra förskolläraryrket mer attraktivt.

– Förskollärarkompetensen måste användas ansvarsfullt och inte slösas på arbetsuppgifter som administration och lokalvård, säger Johanna Jaara Åstrand.

Översynen ska vara klar den 23 mars 2018.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin