Läs senare

Riksdagen vill att regeringen inför tioårig grundskola

Den politiska striden om tioårig grundskola och förskoleklassens vara eller icke vara går vidare. En majoritet i utbildningsutskottet vill att regeringen tar fram ett förslag om tioårig grundskola och vidareutbildning av nuvarande förskoleklassens förskollärare.

28 apr 2016

Regeringen bör arbeta fram ett förslag om tioårig grundskola och vidareutbildning av förskollärare så att de kan bli behöriga att undervisa i den nya tioåriga grundskolan. Det uppmanade en majoritet – bestående av M, L, Kd, C och SD – i riksdagens utbildningsutskott regeringen i ett så kallat tillkännagivande på torsdagen. 

– Vi ska givetvis behandla detta som tidigare tillkännagivanden, på det sätt som lagen föreskriver, säger utbildningsminister Gustav Fridolin. 
 

Enligt honom gäller kärnfrågan om förskollärare ska vara behöriga att undervisa sexåringar eller inte. 

– Min uppfattning är att förskollärare är akademiskt utbildade experter på små barns lärande. Däremot, för att vi ska kunna genomföra läsa-skriva-räkna-garantin från förskoleklass till årskurs 3, kommer det även innebära att man måste titta på hur fortbildningsbehovet ser ut för alla som jobbar där. 
 

Vad är det egentligen i alliansens förslag som ni är emot?

– Det är en väldigt bra fråga. I den här diskussionen har det funnits många symboler. Vi ska titta närmare på det, men om man ska tolka tillkännagivandet som att man inte anser att förskollärare är behöriga att undervisa sexåringar, då har vi en åsiktsskillnad. Då måste vi hantera den. 
 

Och en åsiktsskillnad verkar det vara. För Camilla Waltersson Grönvall (M), ledamot i utbildningsutskottet, är tioårig grundskola en viktig pusselbit till en, som hon säger, ”framtida kunskapsframgång i svensk skola”. 

– Vi ser att förskoleklassen inte tagit vara på kunskapsresans start på ett bra sätt. Där är pedagogernas kompetens helt avgörande för att det här sker på bästa möjliga sätt, säger hon.  

– Jag tycker förskollärare är helt fantastiska och jag ser gärna att de finns kvar med sin kunskap om små barns tidiga lärande, men deras förskollärarutbildning behöver kompletteras och de behöver kompetensutvecklas om de ska kunna stå och ta vid i nya årskurs 1. 
 

Är det helt omöjligt att enas i den här frågan? 

– Vi resonerar i en rad olika frågor och det viktiga är inte namnet på verksamheten utan att de pedagoger som möter våra kunskapstörstiga sexåringar har en kompetens som verkligen kan ge effekt i högre kunskapsresultat, säger Camilla Waltersson Grönvall. 
 

Utbildningsministern är ändå hoppfull.

– Nu har vi grundskoleutredningen på plats, den är precis remissbehandlad, sen har vi läsa-skriva-räknautredningen som kommer i oktober. Med de två två hoppas jag att vi – regeringen och riksdagsmajoriteten – ska kunna hitta en samsyn, säger Gustav Fridolin. 

Detta är andra gången som utbildningsutskottet ser till att riksdagen antar ett tillkännagivande i frågan om tioårig grundskola. Förra gången var i maj förra året.   

Fem tillkännagivanden om skolan

En majoritet i utbildningsutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att se över fem frågor som gäller skolan: skolavslutningar, idrott och hälsa, 10-årig grundskola, digitalt lärarlyft och digitala nationella prov.
 
  • Regeringen bör utreda frågan om att införa ett nationellt digitalt lärarlyft. I uppdraget bör det ingå att se över vidareutbildning i digitala verktyg, hur moderna verktyg kan användas för att nå uppsatta mål samt hur lärare ska kunna använda digitala verktyg i undervisningen.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor, i annan utbildning än undervisning, i samband med skolavslutningar och andra traditionella högtider. 
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan med 100 timmar, motsvarande en ökning med 20 procent.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att införa digitala nationella prov med rättning av utomstående, nationella examinatorer. Detta som ett led i att öka likvärdigheten i bedömningen av nationella prov.
  • Regeringen bör arbeta fram ett förslag om tioårig grundskola och vidareutbildning av förskolelärare så att de kan bli behöriga att undervisa i den nya tioåriga grundskolan.
Förslagen kommer från motioner som har lagts fram av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centern. Bakom förslagen till tillkännagivanden står en utskottsmajoritet bestående av M, C, L, Kd och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern säger nej till utskottets förslag. 

ur Lärarförbundets Magasin