Läs senare

Riksdagsledamöter har negativ bild av nätstudier

Sju av tio riksdagsledamöter bedömer att svenska högskoleutbildningar generellt håller hög kvalitet. Men bara hälften så många, 36 procent, anser att motsvarande högskoleutbildningar på nätet håller hög kvalitet, visar en enkätundersökning som Högskolan Dalarna, Högskolan på Gotland och Mittuniversitetet genomfört.

29 dec 2011

De tre lärosätena inleder nu ett samarbete där målet är att lyfta fram nätutbildningarnas kvalitet och inspirera hela högskolan att bli mer nätbaserad.

– Det finns en bild av att nätstudier är slappare och håller lägre kvalitet än andra utbildningar. Det är en felaktig bild. Sanningen är att nätstudier kräver fullt fokus från studenten. Heltidsstudier är minst heltidsstudier även på nätet, säger Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna, i ett pressmeddelande.

I Sverige har högskolestudierna på nätet ökat kraftigt de senaste åren. Från 20 000 helårsstudenter läsåret 2002/2003 till 40 000 läsåret 2008/2009. Nätstudenter motsvarar i dag 14 procent av alla studenter. En enkätundersökning visar att andelen riksdagsledamöter som bedömer att traditionella campusstudier håller hög kvalitet är betydligt större än andelen som tycker att nätstudier håller hög kvalitet.

Ungefär var tredje riksdagsledamot valde att svara på undersökningen, som genomfördes i månadsskiftet november-december.

Fakta om nätstudier

  • Svenska högskolor erbjuder årligen omkring 3 500 fristående kurser, 90 yrkesexamensprogram och 130 generella program på nätet
  • 80 000 studenter läser hela eller delar av sin högskoleutbildning på nätet, vilket motsvarar 14 procent av helårsstudenterna
  • En majoritet av nätstudenterna är kvinnor
  • Medelåldern är högre än för högskolan i stort
  • Fler studenter än på campusutbildningar har barn under 18 år

Källa: Högskolan Dalarna, Högskolan på Gotland och Mittuniversitetet

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: