Läs senare

Riksdagsmajoritet vill avskaffa förskoleklassen

Förskoleklassen ska bort och ersättas av en tioårig grundskola. Det vill en majoritet i riksdagen – men inte regeringen.

21 maj 2015

Allt oftare uppmanas nu regeringen av riksdagen att agera i frågor som går emot deras egen politiska uppfattning. De så kallade tillkännagivandena duggar tätt och de senaste handlar om att införa tioårig grundskola och skriftliga ordningsomdömen i grundskola och gymnasium.

Regeringen har varit tydlig med att de inte har för avsikt att ta bort förskoleklassen. De vill göra den obligatorisk men behålla dess pedagogiska särart som en bro mellan skola och förskola. Den synen har också Vänsterpartiet. Oppositionspartierna med stöd av Sverigedemokraterna vill i stället att lågstadiet utökas med en årskurs, med lärare som undervisar eller vidareutbildade förskollärare, medan förskoleklassen försvinner. Den obligatoriska grundskolan blir då tioårig.

Regeringen har gett Ann-Marie Begler i uppdrag att utreda hur en obligatorisk förskoleklass ska kunna bli en del av grundskolan i sin nuvarande skepnad. Utredningen ska vara klar till sommaren.
Men sent i onsdags röstade riksdagen igenom tillkännagivandena som ger regeringen i uppdrag att arbeta vidare med frågan om tioårig skola och skriftliga ordningsomdömen i enlighet med oppositionens förslag.

Lärarnas tidning har försökt få ett svar av utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) hur man ska hantera riksdagens uppdrag.
Statssekreteraren Helene Öberg har mejlat ett svar som tyder på att man inte kommer att lägga något större krut på uppdragen som man fått av riksdagen:
– Regeringen hanterar tillkännagivanden i god ordning och på samma sätt som tidigare regeringar.

När det gäller frågan om och hur man ska få fira skolavslutningar i kyrkan så har oppositionen och SD inte nöjt sig med ett tillkännagivande i riksdagen. De har beslutat att försöka gå förbi regeringen genom att bereda och skriva ett lagändringsförslag via kansliet för utbildningsutskottet. Det skickas sedan direkt vidare till Lagrådet för granskning innan det tas upp för beslut i riksdagen.

Varför har ni valt att runda regeringen i denna fråga?
– Skillnaden var att vi redan hade en färdig lagtext som hade varit ute på remiss under tiden vi satt i regeringsställning. Därför fullföljer vi bara vårt arbete med denna fråga. När det gäller tioårig skolgång eller skriftliga omdömen så har vi inte ett lagförslag utan riksdagen har fått ge regeringen uppdraget att ta fram det, säger Christer Nylander (FP), vice ordförande i utbildningsutskottet.

Förväntar ni er att regeringen ska utföra uppdraget?
– Ja, riksdagen har berättat att det finns majoritet för dessa förslag så vi förväntar oss att regeringen levererar, säger Christer Nylander.

ur Lärarförbundets Magasin