Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Riksrevisionen granskar Skolverket

Riksrevisionen ska granska om Skolverket bidrar till att skolundervisningen bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, som den enligt skollagen ska göra.

02 apr 2013

   – Skolverket har ett uppdrag att sprida forskningsresultat till lärare och huvudmän och rektorer, så att alla har goda förutsättningar att leva upp till kraven, säger Jesper Antelius, programansvarig för Riksrevisionens skolgranskning.
   Flera studier pekar enligt Riksrevisionen på att Skolverket kan göra mer för att nå målen. I dag sprids kunskapen till exempel via myndighetens webbplats.
   – Det finns en risk att det inte är särskilt effektivt, men det vet vi inte förrän granskningen har avslutats, säger han.
   Även regeringen kommer att granskas, och då med fokus på hur den styr Skolverket och vilka förutsättningar som den gett myndigheten.
   Rapporten är tänkt att presenteras i juni.

 

ur Lärarförbundets Magasin