Läs senare

Riksrevisionen vill förbättra stöd till utsatta skolor

Trots principen om likvärdighet i skolan, ökar segregationen. Nu går Riksrevisionen in och granskar de statliga bidragen till skolan.

av Emma Olsson
10 maj 2019
10 maj 2019

Elevers sociala bakgrund spelar allt större roll för deras skolresultat. Men trots statliga insatser fortsätter segregationen att öka.

Därför har Riksrevisionen inlett en granskning av statliga insatser till bland annat skolan.

Petra Jonvallen
Foto: Privat

– Skolan är en central del för vår kartläggning, där tillbringar barn och unga hela sina dagar, säger Petra Jonvallen, projektledare.

Riksrevisionen kommer också att titta på statlig styrning av socialtjänst och polis.

– Vi vill se om staten kan göra det här på ett klokare sätt. Något kan alltid göras bättre, säger hon.
Utredningen ska vara färdig i mars 2020.

 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin