Läs senare

Risk att grupperna blir ännu större

Barngrupper i förskolanRegeringen satsar på att minska gruppstorleken i förskolorna. Men flera avgörande faktorer talar för att utvecklingen kan bli den motsatta.

av Lotta Holmström
09 dec 2016
09 dec 2016
Risk att grupperna blir ännu större
Foto: Colourbox

Svårt att minska barngrupperna

Fyra faktorer som kan förvärra problemet.

Befolkningstillväxt

Förväntad ökning i gruppen barn 1–5 år, 2016–2021: + 60 000

Lärarbrist

  • För få förskollärare utexamineras.
  • Stora pensionsavgångar.
  • Arbetsmiljön riskerar leda till avhopp.

Lokalbrist

Många kommuner har redan i dag stor brist på förskole­lokaler.

Många nyanlända

Antal barn i åldern 1–5 år i migrationsverkets mottagningssystem. November 2015: 13 800

I förra numret av Lärarnas tidning kunde vi berätta att 88 procent av förskollärarna i en stor undersökning med 17 000 deltagare arbetar i barngrupper som är större än Skolverkets riktmärken. Den typiska småbarnsavdelningen har 15 barn och en avdelning för större barn har 20, men många har betydligt fler än så.

Regeringen har avsatt en knapp miljard i statsbidrag för att barngruppernas storlek ska närma sig Skolverkets riktmärken. Enligt dessa ska småbarnsgrupper ha mellan 6 och 12 barn och grupper för äldre förskolebarn mellan 9 och 15 barn.

Men mycket talar för att det tvärtom kan komma att bli än större barngrupper framöver. Enligt SCB:s prognoser kommer antalet barn mellan 1 och 5 år att öka med nästan 60 000 mellan 2016 och 2021. Detta samtidigt som det råder en enorm brist på förskollärare, vilket späds på av stora pensionsavgångar.

Även om söktrycket är ganska högt till förskollärarutbildningen utexamineras det långt ifrån så många förskollärare som skulle behövas. Därtill kommer ett stort antal nyanlända barn i förskoleåldern.

Att dra ner på gruppernas storlek i förskolan skulle kräva nya förskolelokaler, något som tar tid att ordna och är svårt att få till i många kommuner, vilket Lärarnas tidning tidigare berättat om.

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser det som en stor utmaning.

— I en del kommuner står byggnationen av nya förskolor mot annan nybyggnation som till exempel skolor eller bostäder till nyanlända. Byggprocessen tar också lång tid, säger han.

Enligt SKL:s beräkningar skulle den prognosticerade tillväxten kräva 8 000 nya förskoleavdelningar och 25 000 nya anställda inom förskolan de närmaste fem åren om Skolverkets riktmärken om gruppstorlekar ska nås.

— Staten klarar inte av att leverera nya förskollärare i den utsträckningen. Det krävs fortbildningsinsatser av barnskötare till förskollärare och av outbildade till barnskötare. Det skulle behöva ske genom att de är kvar i verksamheten, säger Per-Arne Andersson.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand efterlyser också utbildningsinsatser så att engagerade barnskötare kan skaffa sig en förskollärarutbildning. Hon vill också se fler åtgärder för att bevara dagens förskollärare i förskolan.

— Vi vet att många förskollärare lämnar yrket och det beror i stor utsträckning på arbetsmiljön, inte minst de stora barngrupperna, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: