Läs senare

Rossana Dinamarca: Vi har satt vinstfrågan på dagordningen

03 sep 2014

Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson Rossana Dinamarca är utbildningsutskottets mest framträdande twittrare och mycket aktiv i kammaren i skolfrågor, med 101 anföranden om skolpolitik under mandatperioden.

De ämnen hon engagerat sig mest i är frågor som berör gymnasieskolan, förskolan, grundskolan, fritidspedagoger och styrdokumenten. Bland annat vill hon ha ett stopp för vinstutdelning i friskolor, att behov- och närhetsprincipen ska ersätta det fria skolvalet och skolpengen, att alla gymnasieprogram ska leda till högskolebehörighet, att kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm tid, att alla lärarexamina ska förlängas till 240 poäng, och att samma behörighetsregler ska gälla för samtliga gymnasieprogram.

– Jag är stolt över att företräda det enda parti som har en rak linje i förhållande till grundproblemen: vinstintresset och skolsegregationen. Frågan om vinstintresset i skolan var den första fråga jag började arbeta med när jag blev skolpolitisk talesperson för Vänsterpartiet 2006. Och nu är det den frågan som alla andra partier måste förhålla sig till. Det känns bra att ha satt en fråga på den politiska dagordningen, säger Rossana Dinamarca.

Hon är också engagerad i frågor som rör feminism. Alla flickor ska erbjudas feministiskt självförsvar från årskurs 7 och “lärarstudenterna ska inse betydelsen av könsmaktsordning i skolan". Hon vill att genusperspektivet ska stärkas i gymnasiets läroplan och att det ska finnas minst en genuspedagog per 25 anställda.

Hon har inte talat något om lärarlöner under mandatperioden.

 

Mest använda ord i anförandena:

Grafik: Wordle

Anföranden per år: 25

Motioner om skolpolitik: 52

Frånvaro vid voteringar: 20%

Frånvaro i utskottet: 18%

Talar mest om: Gymnasieskolan, förskolan, grundskolan, fritidspedagoger och styrdokumenten.

Aktiv på Twitter: Ja, mycket.

Talar: Lätt, ganska varierat.

Styrka: Tydlig profil i vinstfrågan.

Svaghet: Inte engagerat sig för högre lärarlöner.

Så gjorde vi jämförelsen

  • Anföranden per år och frånvaro i utskottet utgår från den tid ledamoten suttit i utbildningsutskottet.
  • Frånvaro vid votering avser votering i kammaren. 
  • Talar mest om: resultatet av en granskning av innehållet i anföranden och motioner utifrån ett antal skolrelaterade ämnesområden.
  • Aktiv på twitter: en bedömning utifrån antal tweets per dag samt antal följare.
  • Talar: utifrån lix- och olix-tal som mäter begriplighet och hur varierat man talar. Vi har använt Sveriges Radios verktyg Polingo där anförandetexterna finns inlagda.
  • Viktigaste fråga: har talespersonerna själva fått svara på.
  • Styrka och svaghet: utifrån en redaktionell bedömning.
  • Mest använda ord: i anförandena senaste mandatperioden, framtaget av David Hall, TV4.

Läs mer

En jämförelse mellan alla ledamöter i utbildningsutskottet finns på www.skolpolitik.se

ur Lärarförbundets Magasin