Läs senare

Röster om avtalet

Avtal 2018Här har vi samlat kommentarer om det nya avtalet av lärare från hela landet.

27 sep 2018

”Jag hade hoppats på mer tvingande skrivningar kring arbets­belastningen och undervisningstid.”

Anna Olskog, ordförande ­Lärarförbundet Umeå.

”Att minska arbetsbördan kommer i skymundan om det ska falla på kommunerna att åtgärda problemet. Det har kommunerna lovat förut.”

Annica Dahlberg, lärare, Grämestaskolan, F–6, i Kramfors kommun.

”Min farhåga är att avtalet ökar arbets­belastningen för oss skolledare eftersom vi har arbetsmiljöansvaret.”

Mari Laurin, förskolechef i Falun.

”Det ser ut som alla andra avtal de senaste åtta eller tolv åren och förpliktigar inte till någonting. Det finns inte medel i kommunerna att ro de goda före­satserna i hamn. Inte ens i min kommun som är en av de rikaste i Sverige.”

Bo Henriksson, ordförande ­Lärarförbundet i Härryda.

”Det har funnits en oro bland kolleger kring om det hade varit värt att gå ut i konflikt. Det var skönt att det inte blev konflikt. Nu får vi åtminstone retroaktiv lön.”

Anne Grete Hågnäs, lärare i Fagervallsskolan Östersund.

”Jag tror att vi får bråda dagar på Bok och bibliotek där vi ska förklara och försvara avtalet.”

Andrea Meiling, ordförande Lärarförbundet Göteborg.

”Jag tycker det är bra att lärare som bidrar med kontinuitet ska prioriteras.”

Peter Håkman, lärare, Älvstranden Bildningscentrum, F-9, i Hagfors.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin