Läs senare

Röster om OECD:s slutrapport

– Rapporten bekräftar vad svenska utvärderingar har visat. Man måste värna lärarkårens förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

05 maj 2015

Enligt henne handlar det bland annat om bättre lärarlöner, kompetensutveckling för lärare, resursfördelning mellan skolor och större möjligheter för skolledningen att styra resurser till elever som behöver mest stöd.

Jaara Åstrand hoppas att partierna nu kan enas om en gemensam problembild och långsiktiga åtgärder.

– Jag hoppas att man slutar använda lärarkåren och skolan som ett politiskt slagträ, säger hon.

– OECD kommer med en rad rekommendationer där regeringen väljer att gå åt andra hållet, säger Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas skolpolitiska talesperson.
 

OECD pekar på att Sverige måste se till att de skickligaste lärarna jobbar på skolor där de största utmaningarna finns.

– Tydligare fingervisning från OECD än så om vad man ska göra kan man inte få, säger hon.
 

Waltersson Grönvall är kritisk till att regeringen inte fullföljer den satsning på fler förstelärartjänster i utanförskapsområden, samt på fler andra karriärtjänster, som fanns med i den Alliansbudget riksdagen antog i december. 
 

Hon är också oroad över att OECD-rapporten visar att andelen högpresterande elever sjunker snabbare i Sverige än i något annat OECD-land.

– Elever från de tuffaste förutsättningarna i Shanghai presterar bättre än den tiondel i Sverige som har de bästa förutsättningarna, säger Waltersson Grönvall.

Vi är på rätt väg när det gäller lärarnas löner, kollegialt samarbete mellan lärare och bättre resursfördelning mellan skolor. Viljan i kommunerna att förbättra skolan är stor, men det krävs ännu mer engagemang och ansvarstagande från såväl stat som kommunpolitiker, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL. 
 

En del av OECD:s rekommendationer handlar om insatser för att stärka läraryrket, som kompetensutveckling och högre löner.

– Statliga kompetensutvecklingsinsatser för lärarna behöver i stor utsträckning utformas så att man kan arbeta och studera samtidigt. Ersättningar för insatser som Lärarlyftet måste höjas för att täcka kommunernas kostnader, säger Per-Arne Andersson.

– Många av de förslag som Oecd kommer med, ligger väl i linje med frågor som Sveriges Skolledarförbund drivit länge, kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledare. 
 

Matz Nilsson anser att styrsystemet i svensk skola måste förstärkas och att den grundläggande tilliten mellan alla nivåer i skolan måste återskapas.

Folkpartiets ledare Jan Björklund drar slutsatsen att kommunerna inte klarar av att sköta skolan och därför måste bli statligt styrd igen. 

– Rapporten är ett enda stort underkännande av den svenska kommunaliseringen av skolan, säger Björklund.

– Det är uppenbart att om vi ska lyfta den svenska skolan, så måste den återförstatligas.
 

Han får medhåll av Lärarnas Riksförbund:

–  Vi tycker att skolan ska finansieras nationellt. Det ska inte bero på enskilda kommuners ekonomiska möjligheter eller ambitioner, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

ur Lärarförbundets Magasin