Läs senare

Röster ur enkäten om barngruppsstorlekar i förskolan

Barngrupper i förskolan17 000 förskollärare deltog i Lärarnas tidnings och tidningen Förskolans enkät. Ungefär hälften av dem valde att lämna en kommentar om barngruppernas storlek. Här återger vi några av dem.

av Lotta Holmström
23 Nov 2016
23 Nov 2016

Det sker tillbud som rapporteras men det blir ingen konsekvens av det. Hur länge håller turen i sig?
– förskollärare i kommunal förskola på avdelning med 16 barn

 

Vi har svårt att hålla reda på namnen på föräldrarna och vid måltid, blöjbyte och påklädning blir det alltid mycket hög belastning och känsla av stress.
– förskollärare på småbarnsavdelning med 16 barn i kommunal förskola

 

Helt vansinnigt många. Barnmisshandel.
– förskollärare på småbarnsavdelning med 20 barn och 3 personal, kommunal förskola

 

Det är många barn i grupperna och jag som är på en småbarn 1-3 år tycker att det är tufft med att vissa stunder vara ensam med uppemot 10-11 barn. Då får inget barn bajsa för det går inte att byta på dem då.
– förskollärare i småbarngrupp med 16 barn och 3 personal på kommunal förskola

 

Ser tydligt hur det stora antalet barn ökar både stress och koncentrationssvårigheter för både barn och personal. De dagar ett par barn i gruppen är borta samspelar barnen lättare och som pedagog hinner man stötta barnen i förhandlingar, aktiviteter och utforskande på ett mycket mer närvarande och utvecklande sätt.
– förskollärare på småbarnsavdelning med 19 barn och 3 personal, kommunal förskola

 

Har i arbetslaget många gånger sagt ”vilken bra dag, idag har jag hunnit med” och kommit fram till att gränsen går vid 11 barn. Det är en dag då vi har något att berätta om barnets dag utan att man står och funderar ”har jag sett ert barn idag”. Det är en dag då jag mår gott när jag går hem och där jag ser fram emot morgondagen. Det är en dag då jag inte varit stressad och hunnit med mitt pedagogiska uppdrag!
– förskollärare på småbarnsavdelning med 15 barn, kommunal förskola

 

Det är under några få timmar som alla i personalen arbetar samtidigt. De flesta av barnen har mycket långa dagar och närvarar vid alla mål mat och tidig morgon samt sen eftermiddag.
– förskollärare i storarbetslag på småbarnsavdelning med 29 barn och 6 personal på kommunal förskola

 

Jobbar med åldersgruppen 1-3 år och upplever att dessa småttingar ofta har väldigt långa dagar på förskolan. Flera av barnen har fler timmar än jag, som ändå jobbar heltid.
– förskollärare på avdelning med 16 barn, 4 personal, på kommunal förskola

 

Känner mig stressad och otillräcklig varje dag. Har varit längre sjukskriven på grund av utmattning. Det är tyvärr en sjukdom man får räkna med när man arbetar på förskola. 80% av de som arbetar på min förskola har symptom.
– förskollärare på avdelning med 16 barn på kommunal förskola

 

Jobbar med barn 1-3. Inga vikarier finns, ofta personal borta. Säkerheten svår att hålla. Skulle aldrig rekommendera yrket till någon… Det går inte att sluta.
– förskollärare i kommunal förskola på avdelning med 23 yngre barn, 5 personal

 

Katastrofdåligt! Ren barnpassning! Varför ens utbilda folk om förskolan endast är till för förvaring?! Ångrar att jag pluggade till lärare.
– Förskollärare i blandad åldersgrupp med 22 barn och 3 personal på kommunal förskola

 

Önskemål om mindre grupper för att kunna tillgodose varje enskilt barns behov men också för att ljudnivån blir lägre. Har märkt av sämre hörsel och är endast 40.
– förskollärare på avdelning med 20 yngre barn och 2 personal på fristående förskola

 

Vi har de senaste åren fått in överinskrivningar efter jul. Så vår småbarnsavdelning hade 18 barn på vårterminen och det var 23 barn på storbarnsavdelningen. Alldeles för många! Vi har dessutom halva barn. Två barn med föräldralediga föräldrar delar på en plats. Det gör så att vi har många extra huvuden i perioder.
– förskollärare på småbarnsavdelning med 16 barn, kommunal förskola

 

Jag skulle önska att vi kunde se in i framtiden och se hur dessa stora barngrupper kommer att påverka barnen, både kroppsligt och själsligt.
– förskollärare på småbarnsavdelning med 15 barn, kommunal förskola

 

Jag har inte bara negativt att säga faktiskt, jag anser att det blir en skarpare och bättre verksamhet när det inte är för många pedagoger! Allt prat kring vem som ska göra vad och så minskar när du är färre pedagoger. Du vet exakt vad den andra gör vilket är bra, du är med barnen och bedriver verksamhet utifrån målen.
– förskollärare på avdelning med 13 yngre barn och 2 personal på kommunal förskola

 

Man hinner inte med att ha koll på alla barn under en dag. Det händer ofta saker vi inte hinner hindra eller överhuvudtaget inte har en aning om att det sker.
– förskollärare på fristående förskola i grupp med 20 äldre barn, 4 personal

 

Det är bara en liten stund per dag som all personal är på plats eftersom alla jobbar mindre tid, 75-80 procent. Personalen har gått ner i tid gör att orka. Barnen är dock alla närvarande större del av dagen eftersom det ändå kostar föräldrarna detsamma. Höj barnomsorgstaxan och ta betalt efter närvaro så blir barngrupperna per automatik mindre. Barnen får träffa sina föräldrar mer och personalen orkar jobba sin hela tjänst.
– förskollärare på småbarnsavdelning med 13 barn och 4 personal, kommunal förskola

 

Psykologer menar att kontorslandskap är dålig arbetsmiljö för vuxna. För mycket ljud och intryck som medför att det blir svårt att koncentrera sig. Vuxna skulle aldrig acceptera att jobba en hel dag under de förhållanden som deras barn får arbeta under i förskola/skola.
– förskollärare på avdelning med 20 yngre barn och 2 personal på kommunal förskola

 

Vi är fyra personal och det låter ju bra, men vi går omlott och vi är bara tre större delen av dagen då vi går omlott. Så här stora barngrupper är rent av farligt. 19 barn på 3 vuxna är inte okej. Vi hinner inte se allas behov och barnen far illa.
– förskollärare på avdelning med 19 yngre barn på kommunal förskola

ur Lärarförbundets Magasin