Läs senare

Rotation och nätet ska locka unga

Lärarförbundets yngre medlemmar är intresserade av att engagera sig fackligt. Det visar en enkät som förbundet skickat ut till medlemmar under 35 år.
— Men avdelningarna och valberedningarna tar inte tillräckligt ansvar. De måste bli bättre på att lyfta fram unga, säger ombudsman Britta Sjöström.

03 nov 2010

Britta Sjöström har lett ett projekt inom förbundet med syfte att ta reda på hur man kan nå fler yngre och öka deras intresse för yrkes- och villkorsfrågor. Arbetsgruppen inom projektet lade ett radikalt förslag för att stimulera föryngring: Begränsa uppdragsperioderna för arbetsplatsombuden.

— Man ska inte sitta som arbetsplatsombud livet ut. Då förhindrar man rotation och gör det svårare för yngre att komma in i det fackliga arbetet, säger Britta Sjöström.

Idén om en generationsväxling har Lärarförbundets valberedning tagit fasta på. Inför kongressen den 9—12 november föreslår valberedningen att fem väl meriterade ledamöter åker ut från förbundsstyrelsen, trots att de hade velat sitta kvar. Med förslaget sjunker medelåldern i förbundsstyrelsen med tre år.

— Vår ledstjärna har varit föryngring och förnyelse, säger valberedningens ordförande Bernt-Olof Bengtsson.

Varför är det så viktigt med föryngring?

— Förbundsstyrelsen ska spegla medlemskårens sammansättning. Och vi måste skola in nya ledamöter successivt. Annars riskerar vi att halva styrelsen försvinner vid ett och samma tillfälle, säger Bernt-Olof Bengtsson.

Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande, uppmanar valberedningarna ute i landet att särskilt uppmärksamma nya, unga lärare.

— Det är ett problem om man arbetar fackligt på heltid så länge att man tappar anknytningen till yrket, varnar hon.

Du är själv 55 år och har varit Lärarförbundets ordförande i nio år. Är det inte dags för föryngring även på den posten?

— Jag har mycket energi och kraft. Vill kongressen välja mig för en kongressperiod till kommer jag att säga ja till det.

Vid årsskiftet tar Lärarförbundet ett nytt grepp för att öka intresset för förbundet bland yngre lärare. Då får alla medlemmar under 35 år ett mejl med en länk till en ny nät-baserad mötesplats. 
 

ur Lärarförbundets Magasin