Läs senare

Rutiner krävs för att skydda elevers identitet

Hur ska skolorna hantera betyg, klasslistor och skolkataloger så att hotade elevers identitet inte röjs? Hur gör man på utflykter och raster? Om hot blir verklighet? Nu har Skolverket tagit fram ett stödmaterial där frågorna besvaras.

01 mar 2011

Omkring 4.800 barn och ungdomar har skyddade personuppgifter för att de lever med risken att utsättas för hot och våld. Antalet har ökat med omkring 6 procent varje år.

Eftersom även små missgrepp kan få ödesdigra konsekvenser för barnen måste alla skolor ha beredskap och rutiner – oavsett om man har någon elev med skyddad identitet just då.

— Det går inte att påbörja arbetet den dag en utsatt elev står på skolans tröskel, säger Elin Brunell, jurist på Skolverket, i ett pressmeddelande.

I Skolverkets material ”Unga med skyddade personuppgifter” finns praktiska råd om konkreta situationer i skolans vardag samt om hur dokumentation och information bör hanteras.
 

Beställ stödmaterialet här.

ur Lärarförbundets Magasin