Läs senare

S: Återinför estetämnen för alla på gymnasiet

Med skolplikt fram till 18-årsdagen, yrkescollege och estetisk verksamhet på alla program vill Socialdemokraterna lägga om gymnasieskolan.

29 jan 2014

Alliansen tog bort kravet på minst ett estetiskt ämne i gymnasiereformen 2011. Sedan dess har det gått att läsa dem som individuellt val, men utan att det gett meritpoäng.

Nu vill socialdemokraterna återinföra estetämnena som en obligatorisk del av alla gymnasieprogram. Bild, dans och musik ska ingå i ett gemensamt ämne.

I övrigt blir det inga radikala omgörningar i gymnasieskolan om Socialdemokraterna bildar regering efter valet: programutbudet blir kvar, likaså betygssystemet. Det förklarade partiets skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan vid en pressträff på tisdagen.

– Nyheten är egentligen att vi lämnar besked om gymnasieskolan som helhet – både vad vi vill förändra och vad som ska vara kvar, säger Ibrahim Baylan.

Lagom inför alla niondeklassares gymnasieval hade S samlat sina sedan länge kända förslag som berör gymnasieskolan. Dit hör alltså en obligatorisk gymnasieskola fram till myndighetsdagen, med syfte att minska antalet avhopp.

Dit hör även utbildningskontrakt för unga arbetslösa utan gymnasieexamen. Mot att samhället ställer upp med komvuxplats och bidrag till försörjningen åtar sig den arbetslösa att ta sin examen. Den blir alltså ett krav för att få ersättning.

Ytterligare ett känt förslag är det om att samla yrkesprogrammen i yrkescollege, med närmare koppling till aktuella branscher.

På pressträffen gav Ibrahim Baylan utbildningsminister Jan Björklund en känga för att ”smygvägen” justera mindre lyckade delar i sin gymnasiereform, och tryckte på att S kräver att alla gymnasieprogram måste ge högskolebehörighet.

– Regeringen har tillsatt utredningar, men har inte gjort några förändringar i sak, sade Baylan efter pressträffen.

Faktum är dock att det sedan i höstas är möjligt på samtliga yrkesprogram att läsa in den grundläggande högskolebehörigheten inom ramen för de ordinarie 2 500 poängen. En förändring är alltså genomförd.

Läs mer:

Detta trycker S på

  • Obligatorisk gymnasieskola upp till 18 års ålder.
  • Insatser för att minska avhopp.
  • Yrkesprogram i yrkescollege, med nära koppling till aktuella branscher.
  • Estetisk verksamhet på alla program.
  • Alla program, även yrkesprogram, ska ge grundläggande högskolebehörighet.
  • Utbildningskontrakt för unga arbetslösa.
Källa: Socialdemokraterna (TT)

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: