Läs senare

S-kongressen: Avskaffa ordet särskola

Socialdemokraternas partikongress sade som väntat ja till motionen om att avskaffa ordet särskola.

av Stefan Helte
13 apr 2017
13 apr 2017

Som Lärarnas tidning tidigare har berättat har barnskötaren Cina Flarke i Örnsköldsvik tillsammans med en partikamrat skrivit en motion till kongressen om att ordet särskola bör sorteras ut.

”Att ytterligare utpeka denna grupp människor genom att sätta benämningen sär före deras skola känns både gammaldags och förlegat”, skrev motionärerna.

Partistyrelsen biföll i sitt svar motionen. Och det har alltså nu även partikongressen som var i Göteborg 8-12 april gjort.

Här är några andra skolrelaterade beslut som den socialdemokratiska partikongressen enligt TT tog:

  • Ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i vård, skola och omsorg.
  • Syftet med svensk skola ska inte vara vinst, och inte heller i äldreomsorgen.
  • Stopp för konfessionella inslag i alla skolor.
  • Syftet med skolpeng ska ses över.
  • Kötid ska inte vara ett urvalskriterium för friskolor.
  • Alla skolhuvudmän ska eftersträva en blandad elevsammansättning.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: