Läs senare

S körde inte över regeringen om betygen

De rödgröna partierna och Sverigedemokraterna är överens om att det ska vara nationella betygskriterier i alla steg i den nya betygsskalan. Men Socialdemokraterna väljer att inte köra över regeringen.

24 nov 2010

Tisdagen den 23 november skulle utbildningsutskottet behandla regeringens proposition om betyg i år 6 och om ny betygsskala.

Regeringen vill ha nationella kunskapskrav för tre av de fem betygsstegen i den nya betygsskalan. De rödgröna partierna skulle kunna ha fällt det förslaget på tisdagen, eftersom Sverigedemokraterna också vill ha nationella kriterier i alla steg.
   Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Mikael Damberg yrkade dock under sammanträdet i utbildningsutskottet att ärendet skulle bordläggas. Till Svenska Dagbladet säger hans pressekreterare bara att det behövs mer tid att reda ut frågan.

Betygsfrågan tas upp till ny behandling i utbildningsutskottet under torsdagen.

ur Lärarförbundets Magasin