Läs senare

(S) vill inrätta ett professionsprogram

VAL 2018Genom kontinuerlig kompetensutveckling ska det bli enklare att göra karriär som lärare. Socialdemokraterna vill se ett professionsprogram med flera karriärsteg. Dagens system fungerar inte, enligt Helene Hellmark Knutsson.

17 aug 2018

I Skolkommissionens slutbetänkande, som presenterades förra hösten, föreslås ett nationellt, och statligt reglerat, professionsprogram för lärare. Genom regelbunden kompetensutveckling kan lärare ta olika steg i sin karriär. I förslaget nämns introduktionsperiod, lärare, kvalificerad lärare och särskilt kvalificerad lärare.

Nu vill Socialdemokraterna att professionsprogrammet blir verklighet. Hamnar de i regeringsställning efter valet kommer de så snart som möjligt att kalla berörda parter, exempelvis huvudmän, lärarorganisationer och lärosäten, till ett möte för att arbeta fram ett konkret förslag.

Helene Hellmark Knutsson.

– Det är viktigt att vi har ett nationellt och likvärdigt kompetensutvecklingsprogram för lärare och rektorer. Men det behöver även vara regionalt och lokalt förankrat utifrån de enskilda skolornas behov och förutsättningar, säger Helene Hellmark Knutsson, (S), minister för högre utbildning och forskning.

När Skolkommissionen kom med sitt slutbetänkande var det flera remissinstanser som var kritiska mot förslaget att staten ska ansvara för lärarnas och rektorernas kompetensutveckling genom en myndighet som tillsätts av regeringen. Exempelvis SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, menar att professionsutvecklingen i stället bör vara en fråga för arbetsgivare och arbetstagare.

– Det är ju så det är nu och vi kan se att det inte fungerar. Kompetensutvecklingen är inte likvärdig över landet och det är inte tydligt vilka utvecklingsmöjligheter en lärare har. Ska man göra karriär i dag måste man lämna läraryrket för att bli rektor. Med ett professionsprogram vill vi göra läraryrket mer attraktivt, säger Helene Hellmark Knutsson.

Vilken myndighet som skulle vara bäst lämpad att ansvara för professionsprogrammet är för tidigt att säga, menar Helene Hellmark Knutsson. Det kan bli en helt ny myndighet eller Skolverket, som redan i dag har både ansvar och ekonomiska medel avsatta för olika fortbildningsinsatser.

– Vi ser framför oss en statlig myndighet som har regional närvaro och där professionen och lärosätena kan vara med och utforma utbildningarna. Det regionala samarbetet är viktigt för att lyckas med såväl kompetensutveckling som den praktiknära forskningen, säger hon.

Socialdemokraterna presenterar ytterligare ett förslag för att utveckla den svenska skolan. Försöket med övningsskolor ska permanentas och utvecklas till att bli så kallade akademiskolor, med uppdrag att jobba med professions- och skolutveckling med fokus på ledarskap och forskning, enligt förslaget.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin