Läs senare

S vill skärpa reglerna om lärarlegitimation

Reglerna om lärares yrkeslegitimation ska stramas upp. Det väntas Socialdemokraterna besluta på sin kongress. Högskoleminister Helene Hellmark Knutsson bedömer att de nya bestämmelserna kan införas inom de närmaste åren.

03 apr 2017

Huvudregeln är att legitimerade och behöriga lärare ska ansvara för undervisningen och sätta betyg. Ambitionen är att läraren ska undervisa i just de ämnen och årskurser som hen är behörig i. Men många undervisar i fler ämnen. Exempelvis kan en behörig fysik- och matematiklärare även ha teknik. Det kan komma att ändras.

I utkastet till Socialdemokraternas politiska riktlinjer, vilka ska klubbas på kongressen 8-12 april, står det kort och koncist att lärare ska ”undervisa i de ämnen som de är behöriga i”.

Helene Hellmark Knutsson.

– Det innebär en skärpning av dagens legitimationskrav. Föräldrar och elever förväntar sig en lärare som är kunnig i de ämnen de undervisar och sätter betyg i, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och ledamot i partistyrelsen.

Att bestämmelserna är ganska generösa i dag har sin förklaring i bristen på många lärarkategorier. Skärps reglerna blir det väldigt mycket svårare för skolorna att få alla bitar på plats.

– Vi har jobbat stenhårt för att möta lärarbristen men det är också viktigt att inte tappa fokus på det långsiktiga målet, det vill säga att öka ämneskunnigheten bland lärarna, säger Hellmark Knutsson.

Hon förutser att S-förslaget kan bli ett regeringsförslag under nästa mandatperiod.

– Blir detta partikongressens beslut måste jag först och främst ta en diskussion med (utbildningsminister) Gustav Fridolin och Miljöpartiet om skärpningen av skollagen. Men jag tror att vi helt delar bilden att alla elever har rätt att möta kunniga lärare.

Hellmark Knutssons ambition är att den generella lärarbristen ska vara motad under nästa mandatperiod, alltså senast 2022. Det gör det möjligt att höja ambitionen.

– Jag har som ambition att vi under nästa mandatperiod har tillräckligt många behöriga lärare, och då behöver vi parallellt med det se till att vi utbildar och fortbildar i de ämnen som krävs.

Hur många legitimerade lärare som undervisar i ämnen de saknar behörighet i är inte helt kartlagt. Men det är ett femsiffrigt antal, enligt Niclas Westin, enhetschef vid Skolverket. Han syftar på alla lärare som söker till Lärarlyftet, en möjlighet för legitimerade lärare att läsa in behörighet i ett ämne de undervisar i.

– Vi tar in mellan 1700 och 2000 lärare per år, så min bedömning är att det rör sig om något eller några tiotal tusen personer. Frågan är om det är 10000, 20000 eller 30000, säger han.

 

ur Lärarförbundets Magasin