Läs senare

S vill utestänga nazistiska partier från skolor

Socialdemokraterna vill utreda en förändring av lagstiftningen så att rektorer på skolor ska kunna säga nej till nazistiska och antidemokratiska partier.

21 maj 2014

Skolor måste kunna bjuda in till debatt och politisk information utan att för den skull vara tvungna att bjuda in antidemokrater. Det skriver Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven och partiets skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan i en debattartikel i Aftonbladet.

– Det är inte rimligt att rektorer tvingas släppa in nazistiska partier med tanke på allt som står i vår skollag, vår grundlag och i andra lagar, säger Ibrahim Baylan till Lärarnas tidning.

Enligt Skolverket finns i dag inget juridiskt utrymme att avvisa partier på grundval av partiets politiska åsikter (se faktaruta).  Den möjlighet en rektor har i dag är att säga nej av ordningsskäl. Men då måste konsekvenserna vara ”klart påvisbara”.

Därför vill Socialdemokraterna genomföra lagändringar som gör det möjligt för en rektor att avvisa partier utifrån ”objektiva kriterier”. Vilka kriterier som åsyftas kan Ibrahim Baylan inte konkretisera i nuläget.

– Detta är väldigt svåra och komplicerade frågor. Därför vill vi tillsätta en utredning som ska titta på det. Men det ska vara kriterier som gör det lätt för rektorn att fatta beslut, anser Baylan.

Skolverket grundar sina riktlinjer på den tolkning av grundlagen som Justitieombudsmannen (JO) har gjort.

– Och JO säger att alla partier ska behandlas lika enligt den så kallade objektivitetsprincipen, sa Skolverkets jurist Jonas Nordström i en debatt i radions Studio Ett i tisdags.

Objektivitetsprincipen betyder här att om en skola bestämmer sig för att bjuda in partier måste det ske utifrån ett objektivt kriterium, till exempel alla partier som sitter i riksdagen eller kommunfullmäktige. Partier som inte bjuds in men ändå hör av sig och vill komma, ska få komma på lika villkor, men inte nödvändigtvis vid samma tillfälle.

De skolor som trotsar reglerna riskerar att JO-anmälas.

Skolverkets vägledning om politisk information i skolan har fått utstå hård kritik på sistone. Inte minst lärare uttrycker sin frustration i sociala medier.

Juristen och forskaren Andreas Pettersson hävdar att det visst går att säga nej till vissa politiska partier på juridisk grund redan i dag. I en debattartikel argumenterar han mot att objektivitetsprincipen skulle vara ”överordnad andra rättsliga principer som skyddar barnen och demokratin”.

Skolverket poängterar att deras roll är att tydliggöra vad lagar och rättpraxis säger.

– Nazismen är en våldsideologi som går helt på tvärs med skolans värdegrund. Men för att kunna utesluta ett politiskt parti enbart på grund av dess ideologi krävs en ändring av grundlagen, skriver Skolverkets chefsjurist Jonas Nordström i Aftonbladet.

Enligt Ibrahim Baylan kommer partiet att ta initiativ till en utredning där alla partier deltar, detta oavsett om S vinner valet eller ej. Handlar det om grundlagsändringar kan det ta tid eftersom det krävs två riksdagsbeslut med ett mellanliggande val för en sådan förändring.

Skolverkets riktlinjer

  • Det är rektorn på varje enskild skola som avgör vem som ska få tillträde till skolan och under vilka former.
  • Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan måste skolan behandla alla partier lika. Rektorn kan inte neka ett parti tillträde enbart på grund av partiets politiska åsikter. Även andra partier som bjuds in måste få komma till skolan om de vill. De behöver dock inte få komma samtidigt.
  • Rektorn kan besluta att inte släppa in några partier alls.
  • Om rektorn beslutat att ta emot partier kan man säga nej till ett parti om man på goda grunder kan hävda att besöket kommer leda till att ordningen inte går att upprätthålla på skolan. 
    Källa: Skolverkets stödmaterial ”Politisk information i skolan”

ur Lärarförbundets Magasin