Läs senare

Så betygsätter Skolsverige regeringens budget

BUDGET 2020Regeringens budgetproposition innehåller storsatsningar på likvärdighetsbidrag och lärarassistenter – och 100 miljoner extra till skolan. I Lärarnas tidning får andra skolparter ge sitt betyg på fördelningen av pengarna.

19 sep 2019
Så betygsätter Skolsverige regeringens budget
Så här reagerar skolpolitiska profilerna på regeringens nya budget.

Kristina Axén Olin, skolpolitisk talesperson, Moderaterna:

– Jag hade förväntat mig satsningar och förslag som inte kommer. Regeringen tar inte skolans problem på allvar – var fjärde elev går ut grundskolan utan godkända betyg. Det verkar mest vara en omflyttning mellan konton. Hundra miljoner täcker inte ens kostnadsökningen, det är de facto en neddragning.

Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson (M).
Foto: Fredrik Wennerlund

– All forskning säger att det är viktigt att sätta in så stora resurser så tidigt som möjligt. Och så har vi en regering som avbryter Lågstadiesatsningen och tar bort pengarna.

Utbildningsminister Anna Ekström har uttalat att hon inte kan göra bättre på den budget som ni och Kristdemokraterna klubbade. Hur tänker du kring det?

– Det är trams. Hon har lovat stora satsningar som inte kommer. Vi är skyldiga till 10 000 kronor extra till förstelärare i utsatta områden och till språkförskola. Resten är hennes regerings budget, som hon måste ta ansvar för.

Per-Arne Andersson, chef för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges kommuner och landsting:

– En av de stora besvikelserna är att de många riktade statsbidragen kvarstår. Även om de minskar med några stycken så landar vi på 68 stycken nästa år. Det är kortsiktiga pengar som stökar till det långsiktigt, och som kräver väldigt mycket administration.

Per-Arne Andersson, SKL.

– Likvärdighetsbidraget får mer pengar i systemet, men utredningar visar att de kommuner som bäst behöver det kanske inte ens kan söka. Regeringen säger att de ska se över bidraget, men vad betyder det? Det är alldeles för vagt.

– Vi är glada att regeringen lovar att se över medfinansieringen till yrkesvux. Vi hoppas att det blir en rejäl förändring. Det finns ett rejält behov ute i kommunerna, där vissa utbildningar kostar mer än vad huvudmännen får ersättning för.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet:

– Kommunernas ekonomiska situation är på många håll oerhört ansträngd. De 3,5 miljarder som regeringen skjuter till är långt ifrån tillräckligt. Den här lilla ökningen av det generella statsbidraget kommer inte stoppa den besparingsvåg som drar fram över Sverige och det kommer att slå hårt mot elever och lärare. Staten måste ta ansvar för att finansiera välfärden på ett sätt som gör att arbetsmiljön på skolorna blir rimlig.

Daniel Riazat, skolpolitisk talesperson, Vänsterpartiet:

Daniel Riazat

–  Det lät som om utbildningssektorn skulle få ett miljardregn när man hörde utbildningsminister Anna Ekström på presskonferensen men när jag sedan gick in i siffrorna och jämförde så handlade det mest om att man tar från den ena delen av skolan och ger till den andra. En omfördelning av pengar.

– Jag håller helt med om den fackliga kritiken där regeringen tar resurser från barn i tidigare åldrar och skjuter dem upp bland äldre barn. Det är fel att prioritera bort de yngre barnen.

–  Att man talar om professionsprogram är positivt men att utöka den misslyckade reformen med förstelärare är inte bra.

Monica Lindström, skyddsombud Lärarförbundet Karlstad, medlem i admingruppen för Förskoleupproret:

– Regeringen ger oss pengar för att utbilda oss, men vi får inte resurser för att genomföra det vi lär oss. Med outbildade kollegor och stora barngrupper så stannar kunskapen från NPF-utbildning och Läslyft hos mig. Vi har sagt nej, att vi orkar inte mer. Man gör inte en sak i taget längre, jag har tre bollar i luften samtidigt. Jag älskar utbildning, men det viktigaste just nu är att minska barngrupperna.

ur Lärarförbundets Magasin